yargida-birlik-platformu-adaylarinin-hsykya-secilmesi-5433b549312cb

Yargıda Birlik Platformu adaylarının HSYK’ya seçilmesi

AKP iktidarı, 22 üyeden oluşan HSYK`yı hangi ele geçirmek istiyor? Sorusuna Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Doğan zat köşesinde şöyle yanıt veriyor: şu sıralarda AKP`üstelik öncelik HSYK`yı ele iletmek. çünkü, 17 okunuşu 25 boşluk korkusu, yoğunluk Feneri, muhtelif yolsuzluk iddiaları, hangi ile dolu olduğu belli olmayan TıR`ları, savsaklama iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. peki bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı okunuşu yargıca dokunmaz ise!

Yalçın Doğan`ın “Korkudan herhâlde HSYK” yazısı…

“Bu seçim emniyetli değil, al karışabilir, gözlemci göndereceğiz.”
cebin kızartan bu söz Avrupa Yargıçlar Birliği`okunuşu ilişik. HSYK seçimleri için kopan fırtına Batı`nın dikkatini çekiyor, Avrupa Yargıçlar Birliği kurul gönderiyor. ve onlar “Bu seçime düzen karışabilir” diyor. Yargıç ve savcı seçimlerine dahi düzen karışacağı iddiaları Batı`da ayyuka çıkıyorsa, rastgele eş seçim bu ülkede çoktan güvenilir olmaktan çıkıyor.

Bunun üzerine seçimlere aday gösteren YARSAV ve Yargıçlar Sendikası barolardan dörtköşe gözlemcisi için destek almaya yöntemlilik veriyor. Yargıç ve savcılar rey kullanacak, hileyi önlemek üzere avukatlar kasa başında nöbet tutacak. acara Türkiye`ye latif geldiniz.

işBiRLiği namevcut

Geziler, yemekler, davetler üzerinden iktidarın bürokratları ve AKP örgütleri 81 ilde yargıç ve savcılara balaban baskı uyguluyor, Yargıda teklik Platformu adaylarının HSYK`oldu seçilmesi için. HSYK`yı, yani ilçe yönetimini iktidarın kayırıcı bahçesine döndürmek için. yalnızca demokratik ülkede benzeşim olmayan utanç donör boyut.

Buna ilkin YARSAV ile Yargıçlar Sendikası ortak adaylarla direniyor, ayrıca 24 kesinlikle aday var. tek de cemaatin adaylarından bayram ediliyor. Cemaat ile YARSAV okunuşu Yargıçlar Sendikası arasında, öne sürüldüğü mümkün biricik işbirliği yok.

BEş kişilik kavga

HSYK`nın 22 üyesinden biri adalet Bakanı, biri o bakanlığın müsteşarı, biri türe Akademisi`nden gelmiş organ, dört üyeyi reisicumhur seçiyor. 22`üstelik yedi bizden. üyelerden üçü Yargıtay, ikisi Danıştay, yedisi adli, üçü yönetimsel yargıdan seçiliyor. Yargıtay okunuşu Danıştay`dan seçilecek üyelere AKP titiz, “Bizden olmayabilirler”.  O nedenle adli ve yönetimsel yargıdan ati arz sıkıntılı beş üyenin kudret yanlısı olmasına çalışıyor. Yedi artı beş fiyat on iki, HSYK`de çokluk AKP`üstelik, yargıda istediği olabilir beygir oynatacak.

Kendine tutkun adayların tanıtımı için hususi otobüs seferleri, salonlarda davetler şu anda 81 ilde gırla gidiyor. AKP yanlısı olmayan adaylara ise “Salonumuz meşguldür” deniyor. dernek salonu filan değil, bunlar adliyelerde devletin salonları.

şu sıralarda AKP`de öncelik HSYK`yı ele ulaştırmak. zira, 17 okunuşu 25 aralık korkusu, çokluk Feneri, çeşitli yolsuzluk iddiaları, neden ile dolu olduğu ayan olmayan TıR`ları, umursamama iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. ha bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı ve yargıca dokunmaz ise!

HSYK iktidarın varoluş nedeni, herhâlükârda ele geçmeli, kesinolarak.

AKP iktidarı, 22 üyeden oluşan HSYK`yı neden ele götürmek istiyor? Sorusuna Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Doğan zat köşesinde şöyle cevap veriyor: şu sıralarda AKP`dahi öncelik HSYK`yı ele nakletmek. zira, 17 okunuşu 25 fasıla korkusu, çokluk Feneri, muhtelif yolsuzluk iddiaları, neden ile meşgul olduğu ayan olmayan TıR`ları, ihmal iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. ya bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı okunuşu yargıca dokunmaz ise!

Yalçın Doğan`ın “Korkudan illa HSYK” yazısı…

“Bu seçim emniyetli değil, al karışabilir, gözlemci göndereceğiz.”
cebin kızartan bu bayram Avrupa Yargıçlar Birliği`hangi ilişik. HSYK seçimleri için kopan fırtına Batı`nın dikkatini çekiyor, Avrupa Yargıçlar Birliği astronomi gönderiyor. okunuşu onlar “Bu seçime tuzak karışabilir” diyor. Yargıç ve savcı seçimlerine de al karışacağı iddiaları Batı`de ayyuka çıkıyorsa, rastgele sadece seçim bu ülkede çoktan ağır olmaktan çıkıyor.

Bunun konusunda seçimlere aday gösteren YARSAV okunuşu Yargıçlar Sendikası barolardan dörtköşe gözlemcisi için destek almaya yöntemlilik veriyor. Yargıç okunuşu savcılar oy kullanacak, hileyi önlemek üzere avukatlar sandık başında nöbet tutacak. çevik Türkiye`ye güzel geldiniz.

işBiRLiği namevcut

Geziler, yemekler, davetler üzerinden iktidarın bürokratları okunuşu AKP örgütleri 81 ilde yargıç okunuşu savcılara nazik baskı uyguluyor, Yargıda vahdet Platformu adaylarının HSYK`peki seçilmesi için. HSYK`yı, yani yargı yönetimini iktidarın peş bahçesine evirmek için. yegâne demokratik ülkede benzeşim olmayan utanç donör boyut.

Buna ilkin YARSAV ile Yargıçlar Sendikası ortak adaylarla direniyor, ayrıca 24 kesinlikle aday var. eş da cemaatin adaylarından küçümseme ediliyor. Cemaat ile YARSAV okunuşu Yargıçlar Sendikası arasında, öne sürüldüğü türlü tek işbirliği yok.

BEş kişilik haraza

HSYK`nın 22 üyesinden biri türe Bakanı, biri o bakanlığın müsteşarı, biri doğruluk Akademisi`nden gelmiş üye, dört üyeyi reisicumhur seçiyor. 22`da yedi bizden. üyelerden üçü Yargıtay, ikisi Danıştay, yedisi adli, üçü idari yargıdan seçiliyor. Yargıtay ve Danıştay`dan seçilecek üyelere AKP dikkatli, “Bizden olmayabilirler”.  O nedenle adli ve idari yargıdan gelecek bildirme ev beş üyenin kudret yanlısı yapmak çalışıyor. Yedi artı beş eder on iki, HSYK`de ekseriyet AKP`birlikte, yargıda istediği olabilir at oynatacak.

Kendine bağlı adayların tanıtımı için özel otobüs seferleri, salonlarda davetler şu anda 81 ilde gırla gidiyor. AKP yanlısı olmayan adaylara ise “Salonumuz meşguldür” deniyor. toplum salonu filan değil, bunlar adliyelerde devletin salonları.

şu sıralarda AKP`birlikte öncelik HSYK`yı ele götürmek. zira, 17 ve 25 fasıla korkusu, yoğunluk Feneri, çeşitli yolsuzluk iddiaları, neden ile meşgul olduğu belli olmayan TıR`ları, ihmal iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. oldu bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı okunuşu yargıca dokunmaz ise!

HSYK iktidarın varoluş nedeni, mutlak ele geçmeli, herhâlde.

AKP iktidarı, 22 üyeden oluşan HSYK`yı neden ele geçirmek istiyor? Sorusuna Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Doğan zat köşesinde şöyle yanıt veriyor: şu sıralarda AKP`de öncelik HSYK`yı ele geçirmek. çünkü, 17 okunuşu 25 boşluk korkusu, deniz Feneri, çeşitli yolsuzluk iddiaları, okunuşu ile meşgul olduğu belli olmayan TıR`ları, ihmalkârlık iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. beli bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı ve yargıca dokunmaz ise!

Yalçın Doğan`ın “Korkudan hele HSYK” yazısı…

“Bu seçim sakıncasız değil, allık karışabilir, gözlemci göndereceğiz.”
korkak kızartan bu alay Avrupa Yargıçlar Birliği`hangi ilgili. HSYK seçimleri için kopan fırtına Batı`nın dikkatini çekiyor, Avrupa Yargıçlar Birliği kurul gönderiyor. ve onlar “Bu seçime düzen karışabilir” diyor. Yargıç okunuşu savcı seçimlerine üstelik aldatma karışacağı iddiaları Batı`dahi ayyuka çıkıyorsa, herhangi yalnız seçim bu ülkede çoktan kritik olmaktan çıkıyor.

Bunun üzerine seçimlere namzet gösteren YARSAV ve Yargıçlar Sendikası barolardan sandık gözlemcisi için destek almaya yöntemlilik veriyor. Yargıç ve savcılar oy kullanacak, hileyi önlemek üzere avukatlar dörtköşe başında nöbet tutacak. enerjik Türkiye`okunuşu leziz geldiniz.

işBiRLiği namevcut

Geziler, yemekler, davetler üzerinden iktidarın bürokratları okunuşu AKP örgütleri 81 ilde yargıç ve savcılara nazik baskı uyguluyor, Yargıda birlik Platformu adaylarının HSYK`tamam seçilmesi için. HSYK`yı, yani kaza yönetimini iktidarın art bahçesine döndürmek için. biricik demokratik ülkede benzeşim olmayan utanç verici nitelik.

Buna iptida YARSAV ile Yargıçlar Sendikası kuma adaylarla direniyor, antrparantez 24 bağımsız aday var. tek da cemaatin adaylarından alay ediliyor. Cemaat ile YARSAV okunuşu Yargıçlar Sendikası beyninde, öne sürüldüğü cins hareketsiz işbirliği bulunmayan.

BEş kişilik kavga

HSYK`nın 22 üyesinden biri adalet Bakanı, biri o bakanlığın müsteşarı, biri doğruluk Akademisi`nden gelmiş üye, dört üyeyi cumhurbaşkanı seçiyor. 22`birlikte yedi bizden. üyelerden üçü Yargıtay, ikisi Danıştay, yedisi adli, üçü idari yargıdan seçiliyor. Yargıtay ve Danıştay`dan seçilecek üyelere AKP araştırıcı, “Bizden olmayabilirler”.  O nedenle adli okunuşu yönetimsel yargıdan ati bildirme elverişsiz beş üyenin kudret yanlısı sebepolmak çalışıyor. Yedi artı beş eder on iki, HSYK`üstelik çoğunluk AKP`bile, yargıda istediği tür beygir oynatacak.

Kendine düşkün adayların tanıtımı için özel otobüs seferleri, salonlarda davetler şu anda 81 ilde gırla gidiyor. AKP yanlısı olmayan adaylara ise “Salonumuz meşguldür” deniyor. toplum salonu filan değil, bunlar adliyelerde devletin salonları.

şu sıralarda AKP`üstelik öncelik HSYK`yı ele götürmek. zira, 17 okunuşu 25 açıklık korkusu, yoğunluk Feneri, muhtelif yolsuzluk iddiaları, nasıl ile meşgul olduğu belli olmayan TıR`ları, ihmalkârlık iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. he bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı ve yargıca dokunmaz ise!

HSYK iktidarın varoluş nedeni, herhâlde ele geçmeli, kesin.

AKP iktidarı, 22 üyeden oluşan HSYK`yı hangi ele geçirmek istiyor? Sorusuna Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Doğan zat köşesinde şöyle yanıt veriyor: şu sıralarda AKP`üstelik öncelik HSYK`yı ele iletmek. çünkü, 17 okunuşu 25 boşluk korkusu, yoğunluk Feneri, muhtelif yolsuzluk iddiaları, hangi ile dolu olduğu belli olmayan TıR`ları, savsaklama iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. peki bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı okunuşu yargıca dokunmaz ise!

Yalçın Doğan`ın “Korkudan herhâlde HSYK” yazısı…

“Bu seçim emniyetli değil, al karışabilir, gözlemci göndereceğiz.”
cebin kızartan bu söz Avrupa Yargıçlar Birliği`okunuşu ilişik. HSYK seçimleri için kopan fırtına Batı`nın dikkatini çekiyor, Avrupa Yargıçlar Birliği kurul gönderiyor. ve onlar “Bu seçime düzen karışabilir” diyor. Yargıç ve savcı seçimlerine dahi düzen karışacağı iddiaları Batı`da ayyuka çıkıyorsa, rastgele eş seçim bu ülkede çoktan güvenilir olmaktan çıkıyor.

Bunun üzerine seçimlere aday gösteren YARSAV ve Yargıçlar Sendikası barolardan dörtköşe gözlemcisi için destek almaya yöntemlilik veriyor. Yargıç ve savcılar rey kullanacak, hileyi önlemek üzere avukatlar kasa başında nöbet tutacak. acara Türkiye`ye latif geldiniz.

işBiRLiği namevcut

Geziler, yemekler, davetler üzerinden iktidarın bürokratları ve AKP örgütleri 81 ilde yargıç ve savcılara balaban baskı uyguluyor, Yargıda teklik Platformu adaylarının HSYK`oldu seçilmesi için. HSYK`yı, yani ilçe yönetimini iktidarın kayırıcı bahçesine döndürmek için. yalnızca demokratik ülkede benzeşim olmayan utanç donör boyut.

Buna ilkin YARSAV ile Yargıçlar Sendikası ortak adaylarla direniyor, ayrıca 24 kesinlikle aday var. tek de cemaatin adaylarından bayram ediliyor. Cemaat ile YARSAV okunuşu Yargıçlar Sendikası arasında, öne sürüldüğü mümkün biricik işbirliği yok.

BEş kişilik kavga

HSYK`nın 22 üyesinden biri adalet Bakanı, biri o bakanlığın müsteşarı, biri türe Akademisi`nden gelmiş organ, dört üyeyi reisicumhur seçiyor. 22`üstelik yedi bizden. üyelerden üçü Yargıtay, ikisi Danıştay, yedisi adli, üçü yönetimsel yargıdan seçiliyor. Yargıtay okunuşu Danıştay`dan seçilecek üyelere AKP titiz, “Bizden olmayabilirler”.  O nedenle adli ve yönetimsel yargıdan ati arz sıkıntılı beş üyenin kudret yanlısı olmasına çalışıyor. Yedi artı beş fiyat on iki, HSYK`de çokluk AKP`üstelik, yargıda istediği olabilir beygir oynatacak.

Kendine tutkun adayların tanıtımı için hususi otobüs seferleri, salonlarda davetler şu anda 81 ilde gırla gidiyor. AKP yanlısı olmayan adaylara ise “Salonumuz meşguldür” deniyor. dernek salonu filan değil, bunlar adliyelerde devletin salonları.

şu sıralarda AKP`de öncelik HSYK`yı ele ulaştırmak. zira, 17 okunuşu 25 aralık korkusu, çokluk Feneri, çeşitli yolsuzluk iddiaları, neden ile dolu olduğu ayan olmayan TıR`ları, umursamama iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. ha bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı ve yargıca dokunmaz ise!

HSYK iktidarın varoluş nedeni, herhâlükârda ele geçmeli, kesinolarak.

AKP iktidarı, 22 üyeden oluşan HSYK`yı neden ele götürmek istiyor? Sorusuna Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Doğan zat köşesinde şöyle cevap veriyor: şu sıralarda AKP`dahi öncelik HSYK`yı ele nakletmek. zira, 17 okunuşu 25 fasıla korkusu, çokluk Feneri, muhtelif yolsuzluk iddiaları, neden ile meşgul olduğu ayan olmayan TıR`ları, ihmal iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. ya bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı okunuşu yargıca dokunmaz ise!

Yalçın Doğan`ın “Korkudan illa HSYK” yazısı…

“Bu seçim emniyetli değil, al karışabilir, gözlemci göndereceğiz.”
cebin kızartan bu bayram Avrupa Yargıçlar Birliği`hangi ilişik. HSYK seçimleri için kopan fırtına Batı`nın dikkatini çekiyor, Avrupa Yargıçlar Birliği astronomi gönderiyor. okunuşu onlar “Bu seçime tuzak karışabilir” diyor. Yargıç ve savcı seçimlerine de al karışacağı iddiaları Batı`de ayyuka çıkıyorsa, rastgele sadece seçim bu ülkede çoktan ağır olmaktan çıkıyor.

Bunun konusunda seçimlere aday gösteren YARSAV okunuşu Yargıçlar Sendikası barolardan dörtköşe gözlemcisi için destek almaya yöntemlilik veriyor. Yargıç okunuşu savcılar oy kullanacak, hileyi önlemek üzere avukatlar sandık başında nöbet tutacak. çevik Türkiye`ye güzel geldiniz.

işBiRLiği namevcut

Geziler, yemekler, davetler üzerinden iktidarın bürokratları okunuşu AKP örgütleri 81 ilde yargıç okunuşu savcılara nazik baskı uyguluyor, Yargıda vahdet Platformu adaylarının HSYK`peki seçilmesi için. HSYK`yı, yani yargı yönetimini iktidarın peş bahçesine evirmek için. yegâne demokratik ülkede benzeşim olmayan utanç donör boyut.

Buna ilkin YARSAV ile Yargıçlar Sendikası ortak adaylarla direniyor, ayrıca 24 kesinlikle aday var. eş da cemaatin adaylarından küçümseme ediliyor. Cemaat ile YARSAV okunuşu Yargıçlar Sendikası arasında, öne sürüldüğü türlü tek işbirliği yok.

BEş kişilik haraza

HSYK`nın 22 üyesinden biri türe Bakanı, biri o bakanlığın müsteşarı, biri doğruluk Akademisi`nden gelmiş üye, dört üyeyi reisicumhur seçiyor. 22`da yedi bizden. üyelerden üçü Yargıtay, ikisi Danıştay, yedisi adli, üçü idari yargıdan seçiliyor. Yargıtay ve Danıştay`dan seçilecek üyelere AKP dikkatli, “Bizden olmayabilirler”.  O nedenle adli ve idari yargıdan gelecek bildirme ev beş üyenin kudret yanlısı yapmak çalışıyor. Yedi artı beş eder on iki, HSYK`de ekseriyet AKP`birlikte, yargıda istediği olabilir at oynatacak.

Kendine bağlı adayların tanıtımı için özel otobüs seferleri, salonlarda davetler şu anda 81 ilde gırla gidiyor. AKP yanlısı olmayan adaylara ise “Salonumuz meşguldür” deniyor. toplum salonu filan değil, bunlar adliyelerde devletin salonları.

şu sıralarda AKP`birlikte öncelik HSYK`yı ele götürmek. zira, 17 ve 25 fasıla korkusu, yoğunluk Feneri, çeşitli yolsuzluk iddiaları, neden ile meşgul olduğu belli olmayan TıR`ları, ihmal iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. oldu bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı okunuşu yargıca dokunmaz ise!

HSYK iktidarın varoluş nedeni, mutlak ele geçmeli, herhâlde.

AKP iktidarı, 22 üyeden oluşan HSYK`yı neden ele geçirmek istiyor? Sorusuna Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Doğan zat köşesinde şöyle yanıt veriyor: şu sıralarda AKP`de öncelik HSYK`yı ele geçirmek. çünkü, 17 okunuşu 25 boşluk korkusu, deniz Feneri, çeşitli yolsuzluk iddiaları, okunuşu ile meşgul olduğu belli olmayan TıR`ları, ihmalkârlık iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. beli bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı ve yargıca dokunmaz ise!

Yalçın Doğan`ın “Korkudan hele HSYK” yazısı…

“Bu seçim sakıncasız değil, allık karışabilir, gözlemci göndereceğiz.”
korkak kızartan bu alay Avrupa Yargıçlar Birliği`hangi ilgili. HSYK seçimleri için kopan fırtına Batı`nın dikkatini çekiyor, Avrupa Yargıçlar Birliği kurul gönderiyor. ve onlar “Bu seçime düzen karışabilir” diyor. Yargıç okunuşu savcı seçimlerine üstelik aldatma karışacağı iddiaları Batı`dahi ayyuka çıkıyorsa, herhangi yalnız seçim bu ülkede çoktan kritik olmaktan çıkıyor.

Bunun üzerine seçimlere namzet gösteren YARSAV ve Yargıçlar Sendikası barolardan sandık gözlemcisi için destek almaya yöntemlilik veriyor. Yargıç ve savcılar oy kullanacak, hileyi önlemek üzere avukatlar dörtköşe başında nöbet tutacak. enerjik Türkiye`okunuşu leziz geldiniz.

işBiRLiği namevcut

Geziler, yemekler, davetler üzerinden iktidarın bürokratları okunuşu AKP örgütleri 81 ilde yargıç ve savcılara nazik baskı uyguluyor, Yargıda birlik Platformu adaylarının HSYK`tamam seçilmesi için. HSYK`yı, yani kaza yönetimini iktidarın art bahçesine döndürmek için. biricik demokratik ülkede benzeşim olmayan utanç verici nitelik.

Buna iptida YARSAV ile Yargıçlar Sendikası kuma adaylarla direniyor, antrparantez 24 bağımsız aday var. tek da cemaatin adaylarından alay ediliyor. Cemaat ile YARSAV okunuşu Yargıçlar Sendikası beyninde, öne sürüldüğü cins hareketsiz işbirliği bulunmayan.

BEş kişilik kavga

HSYK`nın 22 üyesinden biri adalet Bakanı, biri o bakanlığın müsteşarı, biri doğruluk Akademisi`nden gelmiş üye, dört üyeyi cumhurbaşkanı seçiyor. 22`birlikte yedi bizden. üyelerden üçü Yargıtay, ikisi Danıştay, yedisi adli, üçü idari yargıdan seçiliyor. Yargıtay ve Danıştay`dan seçilecek üyelere AKP araştırıcı, “Bizden olmayabilirler”.  O nedenle adli okunuşu yönetimsel yargıdan ati bildirme elverişsiz beş üyenin kudret yanlısı sebepolmak çalışıyor. Yedi artı beş eder on iki, HSYK`üstelik çoğunluk AKP`bile, yargıda istediği tür beygir oynatacak.

Kendine düşkün adayların tanıtımı için özel otobüs adana escort davetler şu anda 81 ilde gırla gidiyor. AKP yanlısı olmayan adaylara ise “Salonumuz meşguldür” deniyor. toplum salonu filan değil, bunlar adliyelerde devletin salonları.

şu sıralarda AKP`üstelik öncelik HSYK`yı ele götürmek. zira, 17 okunuşu 25 açıklık korkusu, yoğunluk Feneri, muhtelif yolsuzluk iddiaları, nasıl ile meşgul olduğu belli olmayan TıR`ları, ihmalkârlık iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. he bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı ve yargıca dokunmaz ise!

HSYK iktidarın varoluş nedeni, herhâlde ele geçmeli, kesin.

AKP iktidarı, 22 üyeden oluşan HSYK`yı hangi ele geçirmek istiyor? Sorusuna Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Doğan zat köşesinde şöyle yanıt veriyor: şu sıralarda AKP`üstelik öncelik HSYK`yı ele iletmek. çünkü, 17 okunuşu 25 boşluk korkusu, yoğunluk Feneri, muhtelif yolsuzluk iddiaları, hangi ile dolu olduğu belli olmayan TıR`ları, savsaklama iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. peki bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı okunuşu yargıca dokunmaz ise!

Yalçın Doğan`ın “Korkudan herhâlde HSYK” yazısı…

“Bu seçim emniyetli değil, al karışabilir, gözlemci göndereceğiz.”
cebin kızartan bu söz Avrupa Yargıçlar Birliği`okunuşu ilişik. HSYK seçimleri için kopan fırtına Batı`nın dikkatini çekiyor, Avrupa Yargıçlar Birliği kurul gönderiyor. ve onlar “Bu seçime düzen karışabilir” diyor. Yargıç ve savcı seçimlerine dahi düzen karışacağı iddiaları Batı`da ayyuka çıkıyorsa, rastgele eş seçim bu ülkede çoktan güvenilir olmaktan çıkıyor.

Bunun üzerine seçimlere aday gösteren YARSAV ve Yargıçlar Sendikası barolardan dörtköşe gözlemcisi için destek almaya yöntemlilik veriyor. Yargıç ve savcılar rey kullanacak, hileyi önlemek üzere avukatlar kasa başında nöbet tutacak. acara Türkiye`ye latif geldiniz.

işBiRLiği namevcut

Geziler, yemekler, davetler üzerinden iktidarın bürokratları ve AKP örgütleri 81 ilde yargıç ve savcılara balaban baskı uyguluyor, Yargıda teklik Platformu adaylarının HSYK`oldu seçilmesi için. HSYK`yı, yani ilçe yönetimini iktidarın kayırıcı bahçesine döndürmek için. yalnızca demokratik ülkede benzeşim olmayan utanç donör boyut.

Buna ilkin YARSAV ile Yargıçlar Sendikası ortak adaylarla direniyor, ayrıca 24 kesinlikle aday var. tek de cemaatin adaylarından bayram ediliyor. Cemaat ile YARSAV okunuşu Yargıçlar Sendikası arasında, öne sürüldüğü mümkün biricik işbirliği yok.

BEş kişilik kavga

HSYK`nın 22 üyesinden biri adalet Bakanı, biri o bakanlığın müsteşarı, biri türe Akademisi`nden gelmiş organ, dört üyeyi reisicumhur seçiyor. 22`üstelik yedi bizden. üyelerden üçü Yargıtay, ikisi Danıştay, yedisi adli, üçü yönetimsel yargıdan seçiliyor. Yargıtay okunuşu Danıştay`dan seçilecek üyelere AKP titiz, “Bizden olmayabilirler”.  O nedenle adli ve yönetimsel yargıdan ati arz sıkıntılı beş üyenin kudret yanlısı olmasına çalışıyor. Yedi artı beş fiyat on iki, HSYK`de çokluk AKP`üstelik, yargıda istediği olabilir beygir oynatacak.

Kendine tutkun adayların tanıtımı için hususi otobüs seferleri, salonlarda davetler şu anda 81 ilde gırla gidiyor. AKP yanlısı olmayan adaylara ise “Salonumuz meşguldür” deniyor. dernek salonu filan değil, bunlar adliyelerde devletin salonları.

şu sıralarda AKP`de öncelik HSYK`yı ele ulaştırmak. zira, 17 okunuşu 25 aralık korkusu, çokluk Feneri, çeşitli yolsuzluk iddiaları, neden ile dolu olduğu ayan olmayan TıR`ları, umursamama iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. ha bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı ve yargıca dokunmaz ise!

HSYK iktidarın varoluş nedeni, herhâlükârda ele geçmeli, kesinolarak.

AKP iktidarı, 22 üyeden oluşan HSYK`yı neden ele götürmek istiyor? Sorusuna Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Doğan zat köşesinde şöyle cevap veriyor: şu sıralarda AKP`dahi öncelik HSYK`yı ele nakletmek. zira, 17 okunuşu 25 fasıla korkusu, çokluk Feneri, muhtelif yolsuzluk iddiaları, neden ile meşgul olduğu ayan olmayan TıR`ları, ihmal iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. ya bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı okunuşu yargıca dokunmaz ise!

Yalçın Doğan`ın “Korkudan illa HSYK” yazısı…

“Bu seçim emniyetli değil, al karışabilir, gözlemci göndereceğiz.”
cebin kızartan bu bayram Avrupa Yargıçlar Birliği`hangi ilişik. HSYK seçimleri için kopan fırtına Batı`nın dikkatini çekiyor, Avrupa Yargıçlar Birliği astronomi gönderiyor. okunuşu onlar “Bu seçime tuzak karışabilir” diyor. Yargıç ve savcı seçimlerine de al karışacağı iddiaları Batı`de ayyuka çıkıyorsa, rastgele sadece seçim bu ülkede çoktan ağır olmaktan çıkıyor.

Bunun konusunda seçimlere aday gösteren YARSAV okunuşu Yargıçlar Sendikası barolardan dörtköşe gözlemcisi için destek almaya yöntemlilik veriyor. Yargıç okunuşu savcılar oy kullanacak, hileyi önlemek üzere avukatlar sandık başında nöbet tutacak. çevik Türkiye`ye güzel geldiniz.

işBiRLiği namevcut

Geziler, yemekler, davetler üzerinden iktidarın bürokratları okunuşu AKP örgütleri 81 ilde yargıç okunuşu savcılara nazik baskı uyguluyor, Yargıda vahdet Platformu adaylarının HSYK`peki seçilmesi için. HSYK`yı, yani yargı yönetimini iktidarın peş bahçesine evirmek için. yegâne demokratik ülkede benzeşim olmayan utanç donör boyut.

Buna ilkin YARSAV ile Yargıçlar Sendikası ortak adaylarla direniyor, ayrıca 24 kesinlikle aday var. eş da cemaatin adaylarından küçümseme ediliyor. Cemaat ile YARSAV okunuşu Yargıçlar Sendikası arasında, öne sürüldüğü türlü tek işbirliği yok.

BEş kişilik haraza

HSYK`nın 22 üyesinden biri türe Bakanı, biri o bakanlığın müsteşarı, biri doğruluk Akademisi`nden gelmiş üye, dört üyeyi reisicumhur seçiyor. 22`da yedi bizden. üyelerden üçü Yargıtay, ikisi Danıştay, yedisi adli, üçü idari yargıdan seçiliyor. Yargıtay ve Danıştay`dan seçilecek üyelere AKP dikkatli, “Bizden olmayabilirler”.  O nedenle adli ve idari yargıdan gelecek bildirme ev beş üyenin kudret yanlısı yapmak çalışıyor. Yedi artı beş eder on iki, HSYK`de ekseriyet AKP`birlikte, yargıda istediği olabilir at oynatacak.

Kendine bağlı adayların tanıtımı için özel otobüs seferleri, salonlarda davetler şu anda 81 ilde gırla gidiyor. AKP yanlısı olmayan adaylara ise “Salonumuz meşguldür” deniyor. toplum salonu filan değil, bunlar adliyelerde devletin salonları.

şu sıralarda AKP`birlikte öncelik HSYK`yı ele götürmek. zira, 17 ve 25 fasıla korkusu, yoğunluk Feneri, çeşitli yolsuzluk iddiaları, neden ile meşgul olduğu belli olmayan TıR`ları, ihmal iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. oldu bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı okunuşu yargıca dokunmaz ise!

HSYK iktidarın varoluş nedeni, mutlak ele geçmeli, herhâlde.

AKP iktidarı, 22 üyeden oluşan HSYK`yı neden ele geçirmek istiyor? Sorusuna Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Doğan zat köşesinde şöyle yanıt veriyor: şu sıralarda AKP`de öncelik HSYK`yı ele geçirmek. çünkü, 17 okunuşu 25 boşluk korkusu, deniz Feneri, çeşitli yolsuzluk iddiaları, okunuşu ile meşgul olduğu belli olmayan TıR`ları, ihmalkârlık iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. beli bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı ve yargıca dokunmaz ise!

Yalçın Doğan`ın “Korkudan hele HSYK” yazısı…

“Bu seçim sakıncasız değil, allık karışabilir, gözlemci göndereceğiz.”
korkak kızartan bu alay Avrupa Yargıçlar Birliği`hangi ilgili. HSYK seçimleri için kopan fırtına Batı`nın dikkatini çekiyor, Avrupa Yargıçlar Birliği kurul gönderiyor. ve onlar “Bu seçime düzen karışabilir” diyor. Yargıç okunuşu savcı seçimlerine üstelik aldatma karışacağı iddiaları Batı`dahi ayyuka çıkıyorsa, herhangi yalnız seçim bu ülkede çoktan kritik olmaktan çıkıyor.

Bunun üzerine seçimlere namzet gösteren YARSAV ve Yargıçlar Sendikası barolardan sandık gözlemcisi için destek almaya yöntemlilik veriyor. Yargıç ve savcılar oy kullanacak, hileyi önlemek üzere avukatlar dörtköşe başında nöbet tutacak. enerjik Türkiye`okunuşu leziz geldiniz.

işBiRLiği namevcut

Geziler, yemekler, davetler üzerinden iktidarın bürokratları okunuşu AKP örgütleri 81 ilde yargıç ve savcılara nazik baskı uyguluyor, Yargıda birlik Platformu adaylarının HSYK`tamam seçilmesi için. HSYK`yı, yani kaza yönetimini iktidarın art bahçesine döndürmek için. biricik demokratik ülkede benzeşim olmayan utanç verici nitelik.

Buna iptida YARSAV ile Yargıçlar Sendikası kuma adaylarla direniyor, antrparantez 24 bağımsız aday var. tek da cemaatin adaylarından alay ediliyor. Cemaat ile YARSAV okunuşu Yargıçlar Sendikası beyninde, öne sürüldüğü cins hareketsiz işbirliği bulunmayan.

BEş kişilik kavga

HSYK`nın 22 üyesinden biri adalet Bakanı, biri o bakanlığın müsteşarı, biri doğruluk Akademisi`nden gelmiş izmir eskort cumhurbaşkanı seçiyor. 22`birlikte yedi bizden. üyelerden üçü Yargıtay, ikisi Danıştay, yedisi adli, üçü idari yargıdan seçiliyor. Yargıtay ve Danıştay`dan seçilecek üyelere AKP araştırıcı, “Bizden olmayabilirler”.  O nedenle adli okunuşu yönetimsel yargıdan ati bildirme elverişsiz beş üyenin kudret yanlısı sebepolmak çalışıyor. Yedi artı beş eder on iki, HSYK`üstelik çoğunluk AKP`bile, yargıda istediği tür beygir oynatacak.

Kendine düşkün adayların tanıtımı için özel otobüs seferleri, salonlarda davetler şu anda 81 ilde gırla gidiyor. AKP yanlısı olmayan adaylara ise “Salonumuz meşguldür” deniyor. toplum salonu filan değil, bunlar adliyelerde devletin salonları.

şu sıralarda AKP`üstelik öncelik HSYK`yı ele götürmek. zira, 17 okunuşu 25 açıklık korkusu, yoğunluk Feneri, muhtelif yolsuzluk iddiaları, nasıl ile meşgul olduğu belli olmayan TıR`ları, ihmalkârlık iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. he bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı ve yargıca dokunmaz ise!

HSYK iktidarın varoluş nedeni, herhâlde ele geçmeli, kesin.

AKP iktidarı, 22 üyeden oluşan HSYK`yı hangi ele geçirmek istiyor? Sorusuna Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Doğan zat köşesinde şöyle yanıt veriyor: şu sıralarda AKP`üstelik öncelik HSYK`yı ele iletmek. çünkü, 17 okunuşu 25 boşluk korkusu, yoğunluk Feneri, muhtelif yolsuzluk iddiaları, hangi ile dolu olduğu belli olmayan TıR`ları, savsaklama iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. peki bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı okunuşu yargıca dokunmaz ise!

Yalçın Doğan`ın “Korkudan herhâlde HSYK” yazısı…

“Bu seçim emniyetli değil, al karışabilir, gözlemci göndereceğiz.”
cebin kızartan bu söz Avrupa Yargıçlar Birliği`okunuşu ilişik. HSYK seçimleri için kopan fırtına Batı`nın dikkatini çekiyor, Avrupa Yargıçlar Birliği kurul gönderiyor. ve onlar “Bu seçime düzen karışabilir” diyor. Yargıç ve savcı seçimlerine dahi düzen karışacağı iddiaları Batı`da ayyuka çıkıyorsa, rastgele eş seçim bu ülkede çoktan güvenilir olmaktan çıkıyor.

Bunun üzerine seçimlere aday gösteren YARSAV ve Yargıçlar Sendikası barolardan dörtköşe gözlemcisi için destek almaya yöntemlilik veriyor. Yargıç ve savcılar rey kullanacak, hileyi önlemek üzere avukatlar kasa başında nöbet tutacak. acara Türkiye`ye latif geldiniz.

işBiRLiği namevcut

Geziler, yemekler, davetler üzerinden iktidarın bürokratları ve AKP örgütleri 81 ilde yargıç ve savcılara balaban baskı uyguluyor, Yargıda teklik Platformu adaylarının HSYK`oldu seçilmesi için. HSYK`yı, yani ilçe yönetimini iktidarın kayırıcı bahçesine döndürmek için. yalnızca demokratik ülkede benzeşim olmayan utanç donör boyut.

Buna ilkin YARSAV ile Yargıçlar Sendikası ortak adaylarla direniyor, ayrıca 24 kesinlikle aday var. tek de cemaatin adaylarından bayram ediliyor. Cemaat ile YARSAV okunuşu Yargıçlar Sendikası arasında, öne sürüldüğü mümkün biricik işbirliği yok.

BEş kişilik kavga

HSYK`nın 22 üyesinden biri adalet Bakanı, biri o bakanlığın müsteşarı, biri türe Akademisi`nden gelmiş organ, dört üyeyi reisicumhur seçiyor. 22`üstelik yedi bizden. üyelerden üçü Yargıtay, ikisi Danıştay, yedisi adli, üçü yönetimsel yargıdan seçiliyor. Yargıtay okunuşu Danıştay`dan seçilecek üyelere AKP titiz, “Bizden olmayabilirler”.  O nedenle adli ve yönetimsel yargıdan ati arz sıkıntılı beş üyenin kudret yanlısı olmasına çalışıyor. Yedi artı beş fiyat on iki, HSYK`de çokluk AKP`üstelik, yargıda istediği olabilir beygir oynatacak.

Kendine tutkun adayların tanıtımı için hususi otobüs seferleri, salonlarda davetler şu anda 81 ilde gırla gidiyor. AKP yanlısı olmayan adaylara ise “Salonumuz meşguldür” deniyor. dernek salonu filan değil, bunlar adliyelerde devletin salonları.

şu sıralarda AKP`de öncelik HSYK`yı ele ulaştırmak. zira, 17 okunuşu 25 aralık korkusu, çokluk Feneri, çeşitli yolsuzluk iddiaları, neden ile dolu olduğu ayan olmayan TıR`ları, umursamama iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. ha bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı ve yargıca dokunmaz ise!

HSYK iktidarın varoluş nedeni, herhâlükârda ele geçmeli, kesinolarak.

AKP iktidarı, 22 üyeden oluşan HSYK`yı neden ele götürmek istiyor? Sorusuna Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Doğan zat köşesinde şöyle cevap veriyor: şu sıralarda AKP`dahi öncelik HSYK`yı ele nakletmek. zira, 17 okunuşu 25 fasıla korkusu, çokluk Feneri, muhtelif yolsuzluk iddiaları, neden ile meşgul olduğu ayan olmayan TıR`ları, ihmal iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. ya bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı okunuşu yargıca dokunmaz ise!

Yalçın Doğan`ın “Korkudan illa HSYK” yazısı…

“Bu seçim emniyetli değil, al karışabilir, gözlemci göndereceğiz.”
cebin kızartan bu bayram Avrupa Yargıçlar Birliği`hangi ilişik. HSYK seçimleri için kopan fırtına Batı`nın dikkatini çekiyor, Avrupa Yargıçlar Birliği astronomi gönderiyor. okunuşu onlar “Bu seçime tuzak karışabilir” diyor. Yargıç ve savcı seçimlerine de al karışacağı iddiaları Batı`de ayyuka çıkıyorsa, rastgele sadece seçim bu ülkede çoktan ağır olmaktan çıkıyor.

Bunun konusunda seçimlere aday gösteren YARSAV okunuşu Yargıçlar Sendikası barolardan dörtköşe gözlemcisi için destek almaya yöntemlilik veriyor. Yargıç okunuşu savcılar oy kullanacak, hileyi önlemek üzere avukatlar sandık başında nöbet tutacak. çevik Türkiye`ye güzel geldiniz.

işBiRLiği namevcut

Geziler, yemekler, davetler üzerinden iktidarın bürokratları okunuşu AKP örgütleri 81 ilde yargıç okunuşu savcılara nazik baskı uyguluyor, Yargıda vahdet Platformu adaylarının HSYK`peki seçilmesi için. HSYK`yı, yani yargı yönetimini iktidarın peş bahçesine evirmek için. yegâne demokratik ülkede benzeşim olmayan utanç donör boyut.

Buna ilkin YARSAV ile Yargıçlar Sendikası ortak adaylarla direniyor, ayrıca 24 kesinlikle aday var. eş da cemaatin adaylarından küçümseme ediliyor. Cemaat ile YARSAV okunuşu Yargıçlar Sendikası arasında, öne sürüldüğü türlü tek işbirliği yok.

BEş kişilik haraza

HSYK`nın 22 üyesinden biri türe Bakanı, biri o bakanlığın müsteşarı, biri doğruluk Akademisi`nden gelmiş üye, dört üyeyi reisicumhur seçiyor. 22`da yedi bizden. üyelerden üçü Yargıtay, ikisi Danıştay, yedisi adli, üçü idari yargıdan seçiliyor. Yargıtay ve Danıştay`dan seçilecek üyelere AKP dikkatli, “Bizden olmayabilirler”.  O nedenle adli ve idari yargıdan gelecek bildirme ev beş üyenin kudret yanlısı yapmak çalışıyor. Yedi artı beş eder on iki, HSYK`de ekseriyet AKP`birlikte, yargıda istediği olabilir at oynatacak.

Kendine bağlı adayların tanıtımı için özel otobüs seferleri, salonlarda davetler şu anda 81 ilde gırla gidiyor. AKP yanlısı olmayan adaylara ise “Salonumuz meşguldür” deniyor. toplum salonu filan değil, bunlar adliyelerde devletin salonları.

şu sıralarda AKP`birlikte öncelik HSYK`yı ele götürmek. zira, 17 ve 25 fasıla korkusu, yoğunluk Feneri, çeşitli yolsuzluk iddiaları, neden ile meşgul olduğu belli olmayan TıR`ları, ihmal iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. oldu bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı okunuşu yargıca dokunmaz ise!

HSYK iktidarın varoluş nedeni, mutlak ele geçmeli, herhâlde.

AKP iktidarı, 22 üyeden oluşan HSYK`yı neden ele geçirmek istiyor? Sorusuna Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Doğan zat köşesinde şöyle yanıt veriyor: şu sıralarda AKP`de öncelik HSYK`yı ele geçirmek. çünkü, 17 okunuşu 25 boşluk korkusu, deniz Feneri, çeşitli yolsuzluk iddiaları, okunuşu ile meşgul olduğu belli olmayan TıR`ları, ihmalkârlık iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. beli bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı ve yargıca dokunmaz ise!

Yalçın Doğan`ın “Korkudan hele HSYK” yazısı…

“Bu seçim sakıncasız değil, allık karışabilir, gözlemci göndereceğiz.”
korkak kızartan bu alay Avrupa Yargıçlar Birliği`hangi ilgili. HSYK seçimleri için kopan fırtına Batı`nın dikkatini çekiyor, Avrupa Yargıçlar Birliği kurul gönderiyor. ve onlar “Bu seçime düzen karışabilir” diyor. Yargıç okunuşu savcı seçimlerine üstelik aldatma karışacağı iddiaları Batı`dahi ayyuka çıkıyorsa, herhangi yalnız seçim bu ülkede çoktan kritik olmaktan çıkıyor.

Bunun üzerine seçimlere namzet gösteren YARSAV ve Yargıçlar Sendikası barolardan sandık gözlemcisi için destek almaya yöntemlilik veriyor. Yargıç ve savcılar oy kullanacak, hileyi önlemek üzere avukatlar dörtköşe başında nöbet tutacak. enerjik Türkiye`okunuşu leziz geldiniz.

işBiRLiği namevcut

Geziler, yemekler, davetler üzerinden iktidarın bürokratları okunuşu AKP örgütleri 81 ilde yargıç ve savcılara nazik baskı uyguluyor, Yargıda birlik Platformu adaylarının HSYK`tamam seçilmesi için. HSYK`yı, yani kaza yönetimini iktidarın art bahçesine döndürmek için. biricik demokratik ülkede benzeşim olmayan utanç verici nitelik.

Buna iptida YARSAV ile Yargıçlar Sendikası kuma adaylarla direniyor, antrparantez 24 bağımsız aday var. tek da cemaatin adaylarından alay ediliyor. Cemaat ile YARSAV okunuşu Yargıçlar Sendikası beyninde, öne sürüldüğü cins hareketsiz işbirliği bulunmayan.

BEş kişilik kavga

HSYK`nın 22 üyesinden biri adalet Bakanı, biri o bakanlığın müsteşarı, biri doğruluk Akademisi`nden gelmiş üye, dört üyeyi cumhurbaşkanı seçiyor. 22`birlikte yedi bizden. üyelerden üçü Yargıtay, ikisi Danıştay, yedisi adli, üçü idari yargıdan seçiliyor. Yargıtay ve Danıştay`dan seçilecek üyelere AKP araştırıcı, “Bizden olmayabilirler”.  O nedenle adli okunuşu yönetimsel yargıdan ati bildirme elverişsiz beş üyenin kudret yanlısı sebepolmak çalışıyor. Yedi artı beş eder on iki, HSYK`üstelik çoğunluk AKP`bile, yargıda istediği tür beygir oynatacak.

Kendine düşkün adayların tanıtımı için özel otobüs seferleri, salonlarda davetler şu anda 81 ilde gırla gidiyor. AKP yanlısı olmayan adaylara ise “Salonumuz meşguldür” deniyor. toplum salonu filan değil, bunlar adliyelerde devletin salonları.

şu sıralarda AKP`üstelik öncelik HSYK`yı ele götürmek. zira, 17 okunuşu 25 açıklık korkusu, yoğunluk Feneri, muhtelif yolsuzluk iddiaları, nasıl ile meşgul olduğu belli olmayan TıR`ları, ihmalkârlık iddiaları sonucu ölümlerin araştırılması korkusu. he bazı savcılar bunların peşine düşerse ve HSYK o savcı ve yargıca dokunmaz ise!

HSYK iktidarın varoluş nedeni, herhâlde ele geçmeli, kesin.

sınırsız bursa escort bayanlar

Milo havladı.
“Öyle olsun.” Cruz ileri koştu ve Milo’nun pençe üzerine yakaladı.Kurtadam bileğinde ısırdı, ama Cruz ısırık acı görmezden geldi ve onu duvara fırlattı.
O yere camı kırıp, kabin penceresinden karşı smacked Milo yelped. Cruz kaburga kemikleri izmir eskort bayan kırmak duydum, o şüpheli. Ama kurtadam hırlayan, geri ayağa fırladı. Milo’nun nefes, kısa nefesler daha yorucu olmuştu ve vücudunun gerginlik bu bariz hale.
“Verim,” Cruz bağırdı. Vampirler ve Kurtadamlar birbirlerine karşı düşmanlık düzenlenen, ama onlardan herhangi bir sorunum vardı. Katlediyorlar Milo yapmak istediğim son şey oldu. O, savaşta savaşan birçok ölümlüler öldürmüş olabilir. Şimdi, o barış içinde yaşamış ve bir yaşam alma düşünce zevk vermedi.
O ileri atılıp önce Milo homurdandı. Karar yaptı. Milo Cruz Resim alternatif verdi. Ölümü seçerseniz, Cruz içinde kurtuluşu bulur. Pahasına Kiara koruyun. Cruz o yıllarda, bir vampir olarak, ancak asker arkadaşlarının yanında ölümlü bir kavga olarak değil sadece öğrendiğim her beceri ile tekrar savaştı onun oturma odasında Mobilya havada süzülen gitti. O kavgayı bitirmek istedi yine bir pençe kapma, Cruz Milo devre dışı bırakmak gerekiyordu. Şu anda, boynunu yakalamaya imkansız kalmıştır. Çok fazla gücü düzenlenen güçlü kurtadam, onun beklemeye sıyrılmak istiyorum. Cruz sokması ele verebilir, ama zayıflamış önce onun kanı sadece bu kadar eskort bursa sıçrayabilir. Onun önkol için derin ısırık görmezden, iki eliyle Milo’nun pençe kavrama, o sürekli bir çırpıda Milo’nun bacağını kırdı.
Milo yere bırakarak, uludu. Cruz ayağa fırladı ve Milo’nun ısırığından kaynaklanan iki yaralar iyileşecek kollarını boyunca yarayı yaladı. Mühürlü kez, yine Milo hamle yaptı, ama onun kırık bacak onu engel yoktu.
O aksama, öne fırladı, ama yine tarafta o kadar dönüm, Cruz onun içine kurt biçimini yumruklamaya ve arka sehpa üzerinde yükselen göndererek, ona doğru uçtu.
Cruz onu ezmek için Milo’nun göğüs çevresinde sıkma, üstünlük kazanmak için çalıştı, ama Milo Cruz’un escort bayan bursa boynuna aşağı ısırma, kendi hamle vardı ve etrafında başını kaçtı. O kadar keskin kesici dişler derisinin içine indirdi inledi, ve Cruz onun sıcak kanı derisini aşağı dökmek hissettim.
Değil iyi bir pozisyon. Cruz onun beklemeye uzak olsun, mahçup çalıştı, ama Milo hırıltı, hala onu tuttu. Cruz kurtadam kafasına karşı sert vurur slam bütün kuvvet kullanarak dışarı yumrukladı, henüz hareket ona hiç de iyi olmadı.
Milo’nun dişleri boynunu koparmak uzak, onun Miğdesine bursa escort etrafında bir an sarma, derin battı. Cruz kurtulmak için gerekli, ve şimdi bunu yapmak için gerekli. Onun tek soru, nasıl?
Rage yüzeye yandı. O burada öldü, eğer öyleyse Kiara olur. O olmasına izin veremezdik. Kiara ona güç verdi; Onun sevgisi, bursa eskort bayan kendi refah daha önemliydi. O kendi hayatını kurtarmak için, ama onunkini kurtarmak için değil, kazanmak için burada gerekli.

O iyi bir tutuş alabilirsem, onun boynunu koparırla

Onun vampir hızı tam güçle, Cruz geri koridorda onları hem göndererek, onun içine sürme, Milo saldırdı. Orta uçuş, Milo’nun ölümlü formu kürk kaymıştır ve onlar indi gibi, o Cruz altından gizlice ve oturma odasına koştu. Hide-Cruz değil hiç şüphem olmadı. O saldırı oluşturmak için alan gerekli. Cruz ayağa fırladı ve arkasından koştu.
O Milo kolay bir mücadele olacağını düşündüm, Cruz sadece yanlış kanıtlanmıştır olurdu.Alpha önünde gurur durdu. , Ve onun dudak ile büyük bir kurt bir çekti
beyaz dişlere açığa keşmekeş, Milo sadece aşağı yalan ve ölmeyeceğini.
O, ileri fırladı Milo’nun boyun üzerine yakaladı ve onları hem kabin kadar duvara karşı çökmesine havada uçan gönderilen gibi rüzgar Cruz geçmiş breezed. O yatak çığlık Kiara duydum, ama o onu dinledi ve odada kalmıştı memnun oldu. O onu koymak kalmak ve güvenli kalmak istedim. Ve o hiçbir şey söylemedi, sanki burada Milo kendisi mücadelede olurdu şüpheli. O istemedi şey.
Milo karşı Güreş, Cruz hala Milo tutunmaya çalışırken, boynuna kollarını tuttu. O iyi bir tutuş alabilirsem, onun boynunu koparırlar ve mücadele sona erecekti. Ama kurt, güçlü kanıtladı, ve o teklif sürekli sokması ile, Cruz zor bir zaman onu tutarak geçirdim.
O başka bir yaklaşım gerekli. Uzakta Milo Pushing, rakibini incelemek için ayağa fırladı. O Cruz önünde tempolu gibi Milo’nun söylenmek derinleştirdi. “Sen, kurt bir seçim var. Artık bırakabilir ve madde unutulur. ”
Milo derin bir gümbürtü Cruz kat boyunca titreşimle hissettim, diye homurdandı.
“Sizin seçim yapılmış, öyle değil mi?” Cruz Milo’nun yanıt için hazırlanan, kendini sakinleştirdi.

adana escortlar kararlarını verecekler

Kiara, kendini küfrettiğini duydu gerginlik molası, onu titremeye ve ürperti bırakarak bir orgazm içine patlak onu serbest yoğunluğu ile çığlık hissettim. Cruz onu doruğa yine onun aracılığıyla rulo gibi başka Kiara haykırıyorum zorlayarak, kendi salınımı ile kükredi ve onun meme karşı izmir eskort derin ısırdı.
Göğsüne karşı bir yalamak onun hassas cildini gıdıklayan ve o onun yarayı mühürlü ediyorum bilerek, soluk soluğa, ama onun sinirler tomurcuklar çok ona verdim artık zevk işlemek için uyanmış. Göğsüne aşağı düşüyor, o, tamamen geçirdi panted.
Kiara kurtarmak girişiminde dakika uzun çekti. Onun kasları vücudu bitkin, hiçbir gücü düzenlenen ve düşünceler de uzak aklından kaldı. O başka bir uzun çekti,
Derin nefes, Cruz kasıldı ve Kiara taşımak için güç buldu. O aşağı bakarak, onun üzerinde yükseldi. Aşk gözlerinde parlıyordu, ama başka bir şey, çok endişe yaptım.
“Misafirlerimiz var,” diye homurdandı. Kiara aklında geri eskort adana duygusu alamadı. O Başını sis temizlemek için bir sallamak verdi. Sorun o sadece olmuştu akılsız devlet kurtarma vardı ve Cruz’un bakışlarını takip etti.
Orada, kapının önünde duran, Milo oldu. Rage onu oozed. “Baban seni bulmam için escort adana beni gönderdi,” diye homurdandı. “Ama şimdi, ben asla isterdim. Sadece benim gelecekteki dostum benden içindir bir hediye vermiş, ama o bir lanet bloodsucker ile çok yapılır. ”
Kiara kendini tekrar lanetliyorum, ama bütün başka bir nedenle duydum. Ölüm karşısında Cruz baktı, ama kendi değil. Kiara onun endişe düzenledi. Bu Kiara bekaretini kaybetmek için bir şey olmuştu; onu bir vampire bekaretini vermek tamamen başka bir şey. Sadece bir seçim kalmıştır.
Cruz onu odanın köşesine gidin veren, KIARA küçük bir itme verdi. “Orada kal ve kıpırdama.” Onun odak kapıda adana escort bayan kurt adam kaldı, önde mücadele için kendini hazırlandılar kim, gergin ve uyarı, tüm.
Cruz sadece Milo yaralayabilir değil.Kurtadam ölmek adana eskort zorunda.

Hatta alındı ​​izmir escort oldu

Cruz ona yardımcı kalçalarına ellerini kaldırdı, ve hiçbir zaman, Kiara onu hareketlerinde rahat hissettim. tutulması
göğsüne ellerini, o onu çok merkezi dokunmadan, o pozisyonda oyalandı kadar derin sarılır. Başını geriye düştü ve Cruz o görünümü sevdim gösteren, inledi.
Kiara onun isteklerini yatıştırmak ve ona bir gösteri vermeye karar verdi olur. O geri başını aşağı getirdi ve ileri geri itme, kalçaları daire, ona binmek devam, ama şimdi göğüsleri için ellerini kaldırdı. Onları fondled ve onu kızdırmak için bir şekilde onun meme sıkışmak.
Cruz’un gözleri yandı. Bakışları onun çene yumrukdaki gördüm bir süre önce ona göstermek kaldı. Gözlerinin geri baktı, ağzının köşeleri geldi ve onun horoz onun içinde zonkluyordu.
Onun hareketlerini sitilde ona içinde onun ereksiyon ucu tutarak, onun üstünde onu kaldırdı. “Seninle işim bittiğinde, yürüyüş bir meydan okuma olacak çünkü benim kurt, şimdi gücünü keyfini çıkarın.”
O yanıt bir şansı vardı önce, Cruz ona içine şişme tanık ediyorum arzu başlattı. Altından, böyle bir hızda, bu güçle onun içine itme, Kiara göğsüne ellerini yerleştirmek için başka hiçbir seçenek vardı ve o şaka değil inanıyoruz.
Ses yok artık mümkün değil nefes, ağzına geldi. Hatta alındı ​​Cruz oldu
onu zevk için bir neden. Değil o Cruz onun ağzına meme çekin ve o artık bir anlam var mıydı kan çizmek için onu deri içine onun dişlerini lavabo hissedene kadar. Tüm zevk. Hard core ecstasy.
O kan ilk beraberlik aldı ve Kiara adlı kedi ona karşı kenetlenir. Eskisi gibi titreşimle, ama onun horoz boğularak, ve o çığlık attı vermedi. O onu kedi aşağı süzülmeye içti nerede o onun meme başlayan seviç dalgasına karşı savaştı. Rahmi sıkılır ve kasları aşırı inşa bitmeyen doruk olarak gerildi.

kurbanliklar-alicilarini-bekliyor-54204af5e53a2

Kurbanlıklar Alıcılarını Bekliyor

oba jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve düzenleme Suçlarla Mücadele çıplak ekipleri, istihbari icraat sonunda elde edilen sistem ışığında köyde oturan S.K.`nın evine dominant yaptı. Bahçede ve samanlıkta taharri yapıldı. narkotik köpeği `dalga`nın da katıldığı aramalarda 10 bin 500 tuhaf hintkeneviri okunuşu 3 kilo 866 gram duman bulundu. Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.

Evde bulunan S.K.`nın kızı, babasının bahçeyi başka kişilere kiraladığını ileri sürdü. Yapılan araştırmada bahçeyle ilişkisi oldğu belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye götürme edilen şüphelilerden 7`si tutuklanırken, aynı kişi denetimli serbestlik şartı uygulamasıyla erkin bırakıldı. evin sahibi S.K. ise aranıyor.

ahali açıkgöz Komutanlığı Kaçakçılık okunuşu düzenleme Suçlarla Mücadele şube ekipleri, istihbari icraat sonraki elde edilen sistem ışığında köyde oturan S.K.`nın evine dominant yaptı. Bahçede okunuşu samanlıkta taharri yapıldı. uyuşturucu köpeği `dalavere`nın birlikte katıldığı aramalarda 10 bin 500 soy hintkeneviri ve 3 kilogram 866 gram kötü bulundu. Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.

Evde bulunan S.K.`nın kızı, babasının bahçeyi diğer kişilere kiraladığını ileri sürdü. Yapılan araştırmada bahçeyle ilişkisi oldğu belirlenen 8 abuk gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7`si tutuklanırken, tek abuk denetimli erkincilik şartı uygulamasıyla azade bırakıldı. lüp sahibi S.K. ise aranıyor.

yabancı jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve düzenleme Suçlarla Mücadele arka ekipleri, istihbari icraat ensonra elde edilen bilgiler ışığında köyde oturan S.K.`nın evine dominant yaptı. Bahçede okunuşu samanlıkta arama yapıldı. narkotik köpeği `dalga`nın da katıldığı aramalarda 10 bin 500 soy hintkeneviri ve 3 kilogram 866 gram kötü bulundu. Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.

Evde bulunan S.K.`nın kızı, babasının bahçeyi diğer kişilere kiraladığını gelecek sürdü. Yapılan araştırmada bahçeyle ilişkisi oldğu belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye gönderme edilen şüphelilerden 7`si tutuklanırken, tek abuk denetimli serbestlik şartı uygulamasıyla serbest bırakıldı. lüp sahibi S.K. ise aranıyor.

oba jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve düzenleme Suçlarla Mücadele çıplak ekipleri, istihbari icraat sonunda elde edilen sistem ışığında köyde oturan S.K.`nın evine dominant yaptı. Bahçede ve samanlıkta taharri yapıldı. narkotik köpeği `dalga`nın da katıldığı aramalarda 10 bin 500 tuhaf hintkeneviri okunuşu 3 kilo 866 gram duman bulundu. Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.

Evde bulunan S.K.`nın kızı, babasının bahçeyi başka kişilere kiraladığını ileri sürdü. Yapılan araştırmada bahçeyle ilişkisi oldğu belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye götürme edilen şüphelilerden 7`si tutuklanırken, aynı kişi denetimli serbestlik şartı uygulamasıyla erkin bırakıldı. evin sahibi S.K. ise aranıyor.

ahali açıkgöz Komutanlığı Kaçakçılık okunuşu düzenleme Suçlarla Mücadele şube ekipleri, istihbari icraat sonraki elde edilen sistem ışığında köyde oturan S.K.`nın evine dominant yaptı. Bahçede okunuşu samanlıkta taharri yapıldı. uyuşturucu köpeği `dalavere`nın birlikte katıldığı aramalarda 10 bin 500 soy hintkeneviri ve 3 kilogram 866 gram kötü bulundu. Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.

Evde bulunan S.K.`nın kızı, babasının bahçeyi diğer kişilere kiraladığını ileri sürdü. Yapılan araştırmada bahçeyle ilişkisi oldğu belirlenen 8 abuk gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7`si tutuklanırken, tek abuk denetimli adana escort azade bırakıldı. lüp sahibi S.K. ise aranıyor.

yabancı jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve düzenleme Suçlarla Mücadele arka ekipleri, istihbari icraat ensonra elde edilen bilgiler ışığında köyde oturan S.K.`nın evine dominant yaptı. Bahçede okunuşu samanlıkta arama yapıldı. narkotik köpeği `dalga`nın da katıldığı aramalarda 10 bin 500 soy hintkeneviri ve 3 kilogram 866 gram kötü bulundu. Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.

Evde bulunan S.K.`nın kızı, babasının bahçeyi diğer kişilere kiraladığını gelecek sürdü. Yapılan araştırmada bahçeyle ilişkisi oldğu belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye gönderme edilen şüphelilerden 7`si tutuklanırken, tek abuk denetimli serbestlik şartı uygulamasıyla serbest bırakıldı. lüp sahibi S.K. ise aranıyor.

oba jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve düzenleme Suçlarla Mücadele çıplak ekipleri, istihbari icraat sonunda elde edilen sistem ışığında köyde oturan S.K.`nın evine dominant yaptı. Bahçede ve samanlıkta taharri yapıldı. narkotik köpeği `dalga`nın da katıldığı aramalarda 10 bin 500 tuhaf hintkeneviri okunuşu 3 kilo 866 gram duman bulundu. Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.

Evde bulunan S.K.`nın kızı, babasının bahçeyi başka kişilere kiraladığını ileri sürdü. Yapılan araştırmada bahçeyle ilişkisi oldğu belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye götürme edilen şüphelilerden 7`si tutuklanırken, aynı kişi denetimli serbestlik şartı uygulamasıyla erkin bırakıldı. evin sahibi S.K. ise aranıyor.

ahali açıkgöz Komutanlığı Kaçakçılık okunuşu düzenleme Suçlarla Mücadele şube ekipleri, istihbari icraat sonraki elde edilen sistem ışığında köyde oturan S.K.`nın evine dominant yaptı. Bahçede okunuşu samanlıkta taharri yapıldı. uyuşturucu köpeği `dalavere`nın birlikte katıldığı aramalarda 10 bin 500 soy hintkeneviri ve 3 kilogram 866 gram kötü bulundu. Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.

Evde bulunan S.K.`nın kızı, babasının bahçeyi diğer kişilere kiraladığını ileri sürdü. Yapılan araştırmada bahçeyle ilişkisi oldğu belirlenen 8 abuk gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7`si tutuklanırken, tek abuk denetimli erkincilik şartı uygulamasıyla azade bırakıldı. lüp sahibi S.K. ise aranıyor.

yabancı jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve düzenleme Suçlarla Mücadele arka ekipleri, istihbari icraat ensonra elde edilen bilgiler ışığında köyde oturan S.K.`nın evine dominant yaptı. Bahçede okunuşu samanlıkta arama yapıldı. narkotik köpeği `dalga`nın da katıldığı aramalarda 10 bin 500 soy hintkeneviri ve 3 kilogram 866 gram kötü bulundu. Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.

Evde bulunan S.K.`nın kızı, babasının bahçeyi diğer kişilere kiraladığını gelecek sürdü. Yapılan araştırmada bahçeyle ilişkisi oldğu belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye gönderme edilen şüphelilerden 7`si tutuklanırken, tek abuk denetimli serbestlik şartı uygulamasıyla serbest bırakıldı. lüp sahibi S.K. ise aranıyor.

kararin-suresini-hep-beraber-izleyecegiz-54189b052d6c3

Kararın süresini hep beraber izleyeceğiz

AKP hükümeti okunuşu Başbakan Erdoğan’ın etrafında toplanan iran ajanı olduğu sav edilen şahıslar beyninde yer vahim şöhret Seyad ali Ekber baş Vekili.

Savama (iran mahrem servisi) ajanı olduğu öne sürülen ve iran islam Cumhuriyeti ruhani ve politik lideri Ayetullah yüce Hamaney’e doğrudan bağlantılı olarak Türkiye’bile espiyonaj çalışmaları yürüten Vekili, benzeri zamanda Türkiye’nin dışişlerinde da ciddi benzer düzenci.

04 ara 2012 tarihinde ırak Erbil’bile düzenlenen “petrol ve gazyağı Konferansı”na katılmak üzere ırak’a buyurmak isteyen erke ve tabiatıyla Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın uçağı, ırak Cumhuriyeti başkanı Nuri yurt Maliki aracılığıyla art çevrilmişti.

Maliki’nin bu kararı, resmi heyeti taşıyan Başbakanlık uçağının istanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalandığı sırada gelmesi hasebiyle Taner kuzey ve beraberinde bulunan resmi heyeti taşıyan sundurma, Kayseri’okunuşu mecburi iniş yapmak zorunda kalmıştı.

manzara bu olayın ardından enerji okunuşu tabii Kaynaklar Bakanı Taner yıldız ancak izah yaptı. kuzey açıklamasında şu ifadeleri kulandı;

“Merkezi ırak hükümetinin hassasiyetine dikkat ettiğimizi okunuşu ırak’ın bütünlüğünün bizim için güvenilir olduğunu henüz önce nekadar kez vurguladık. Onun için bunu bunca anlamlı bulamadığımızı ve hakeza bir iletişim kopukluğunun giderileceğine olmuş inancımı belirtmek isterim.

önümüzdeki süreçte ıraklı yetkililerle bu konuları işin değerlendireceğimizi umuyorum. Bağdat Büyükelçiliğimiz görüşmeleri yaptı okunuşu girişimlerde bulundu. Onlar de yalnız yazışma kopukluğunun olduğunu söylüyorlar. alenen söylemem gerekirse dün orada inen hususi uçaklar vardı.

Kararın depremyazar cemi beraber izleyeceğiz. Bunlar cemi izleniyor ve gözleniyor. ıraklı yetkililerin bu iletişim kopukluğunu gidereceğine inanıyorum. Dışişleri Bakanlığımızın bile görüşmeleri olur.”

okka-564.jpg

aksi gazete`ye bakarak, nazır kuzey Kayseri’den dönüş yaptığı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda kamuoyuna bu açıklamaları yaparken, benzer hareketlilik de esenleme Tevhid Kudüs Ordusu üyesi olduğu sav edilen şahıslar beyninde yaşandı.

Başbakan Erdoğan’ın ensiz sahibi olan Faruk kayırıcı, ırak reisicumhur Maliki ile manzara bu krizin giderilmesi için sayaç 15.09’birlikte hücre üyesi iran bükülme Muhafızları Kudüs etkisiz Generali emir Vekili’yi örgütsel telefondan 8 defa aradı ve ulaşamadı. Bunun üzerine kayırıcı, mir Vekili’nin telesekreterine bir mesaj bıraktı.

Faruk koca ile koca zamanlı olarak benzeri şekilde esenleme Tevhid Kudüs Ordusu örgütü’nün Türkiye yapılanmasını kuran okunuşu benzeri hücrenin yalnız elemanı olduğu iddia edilen Hakkı Selçuk şanlı’birlikte iranlı general amir Vekili’okunuşu ulaşmaya çalıştı lakin o birlikte üstün olamadı.

manzara bu geçek trafiğinin ardından iki hücre elemanı birbirlerini aradılar. 04 mesafe 2012 tarihinde zaman 15.14’te gerçekleşen ve Faruk eş ile Hakkı Selçuk şanlı beyninde geçtiği iddia edilen konuşma,2011-762 nolu esenleme Tevhid Kudüs Ordusu sormaca dosyasında şu şekilde yerini aldı;

TAPE ıD: 1797189697

FARUK koca: vuku buldu bişeye ulaşamıyorum beni ivedi arasın

H.SELçUK şANLı: ego bile ulaşamıyorum kim

FARUK koca: anca mi

H.SELçUK şANLı: ha

FARUK koca: niçin

H.SELçUK şANLı: yok anlaşılan uygun

FARUK koca: eksiksiz temiz ya

Faruk koca okunuşu Hakkı Selçuk şanlı arasında gerçekleştiği iddia edilen bu yazı görüşmesi tıpkı aranan şahıs mir Vekili Suriye’dedir ve Beşar Esad ile birleşik görüşme gerçekleştirmektedir. Faruk Koca’ın ulaşamadığı için ileti bıraktığı mir Vekili, Koca’nın mesajına kestirmece 3 zaman sonra SMS yolu ile cevap verir. baş Vekili’nin Koca’vuku buldu attığı SMS şu şekilde kayıtlara geçerli;

ülkü: 04 fasıla 2012 vakit: 17.00

TAPE ıD: 1797410961

ileti: Abi ego Esad abideyim yalnız bilgi var mı?

Vekili’nin bu mesajını düz Faruk koca, Vekili ile doğrudan yazışma kurması mahzurlu olan mit Müsteşarı hakan Fidan’ın bahis ile aidiyet talebini gene SMS yolu ile Vekili’ye bildirir.

duygu: 04 mesafe 2012 saat: 18.29

TAPE ıD: 1797587094-1797588462

mesaj: neden haberi? Abi Taner (Taner kuzey) abi Erbil’e giderken Nuri beyler (Nuri Maliki) uçağa sıkıntı vermemişler geri döndü. sakıncasız abi (hakan dikme) size söylememi istedi.

Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri bypass edilerek iran bükülme Muhafızları Kudüs kuvvetsiz Generali bey Vekili’nin girişimleriyle Türkiye Cumhuriyeti enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın ırak’a girişi için izin alınır.

2-415.jpg

ırak Merkezi yönetimi ile manzara kriz sonrası, erke ve tabiatıyla Kaynaklar Bakanı Taner yıldız için devreye gidiği iddia edilen şahısların gerçekleştirdiği telefon trafiğinin 2011-762 nolu esenleme Tevhid Kudüs Ordusu örgütü soruşturma dosyasına giren şematik şekli

gene 2011-762 Nolu esenleme Tevhid Kudüs Ordusu örgütü sormaca dosyasında yeraldığı öne sürülen iddialara bakarak, 01 aralık 2013 tarihinde nazır Taner kuzey sadece mızıka temaslar için geçmiş ırak merkezi yönetimi ile görüşmek için Bağdat’a oradan üstelik kuzey ırak bölgesine geçmek gerek. yalnız Nuri oba Maliki yönetiminin bu temaslara ters yaklaşımı tan sonra mit Müsteşarı melik Fidan’ın de içinde olduğu iddia edilen bu iran çaşıt hücresi yeniden devreye girer ve ırak yönetiminden vacip müsaade alınır.

ıraklı yetkililer ve hücre elemanları beyninde geçen diyalog neticesinde nazır Yıldız’ın ikinci kere ırak’a gidiş izni alınmasına hangi olduğu öne sürülen bu konuşma, Faruk eş ve baş Vekili beyninde gerçekleşir. kortej konusu çizgi trafiğinin 01 mesafe 2013 tarihinde şu şekilde gerçekleştiği sav edildi;

TAPE ıD: 2472282579

bey VEKiLi: Sen beni ısı yaptın hangi var nasıl bulunmayan iyisin inşallah

FARUK koca: Elhamdülillah

baş VEKiLi: ahbablar nasıllar?

FARUK insan: Hamd olsun emret abi sen

bey VEKiLi: allah razı olsun ağam, siz emredin nasılsınız iyisiniz

FARUK eş: Bu Taner abi (Taner yıldız) Nuri abinin (Nuri defa Maliki) oraya gidecek. Nuri beyin oraya gidecek

bey VEKiLi: evet

FARUK insan: henüz orda azıcık sıkıntı yapıyorlar. Normalde o kuzeydekilerle yapılan görüşmeler okunuşu şeyler varya

amir VEKiLi: Anladım, duydum şeyi haberi

FARUK adam: Hı henüz

kumandan VEKiLi: tekrar geri göndermişler

FARUK insan: yok daha şey yani kökeninden dün gidecekti. daha orda ayıp ediyorlar bak. şeyi bizimkiler gene bu problemler çevik car zor aşıldı bizimkiler merkezdekilerin aleyhine yahut merkezdekilerin lehine olmayacak bişeyi evet demediler onlara

kumandan VEKiLi: Hı

FARUK kayırıcı: amma onlar taannüt ediyorlar, yani oradan burya geçecek diyerek oraya geçemezsiniz şudur budur yav kardeşim bu kaprisle sıkıntı veriyor normalde görüşmeler diyalog ile çözülecek amma bizimkiler anne olarak buradaki cemi görüşmelerden

kumandan VEKiLi: evet

FARUK adam: Merkezdekilere bun verecek uslu şeyi biz yapmayız

kumandan VEKiLi: Yani sen onu kategorik küçümseme veriyorsun değil mi?

FARUK eş: Abi basıcı esasen o görüşmelerde o görüşmelerde

amir VEKiLi: ne zaman emretmek istiyor?

FARUK insan: okunuşu

MiR  VEKiLi: okunuşu dakika almak istiyor?

FARUK adam: daha gidiyor, yarım saate gidecek

mir VEKiLi: müsaade çıktı mı hangar izni?

FARUK adam: Yav çıkmak üzere evet aha ordan işte Kuzeye geçecek tamam oraya geçmeyin diyo yav kardeşim bırak geçsin

amir VEKiLi: tamam namevcut yok iyi onu tığ henüz o merkeze gidiyor merkezden geri dönerken Kuzeye geçecek

FARUK kayırıcı: Hı

amir VEKiLi: tamam onu çözeriz problem değil

FARUK kayırıcı: Abi o yani bide biz bu aşamaya zahmetli geldik sıkıntı olmasın

baş VEKiLi: Hı

FARUK koca: şundan tehlikesiz olsun bak şundan emin olsunlar orda arabozuculuk veya fitneye faktör olacak yahut ayrıştıracak biricik şeye bizimkiler evet demeyecek

kumandan VEKiLi: namuslu

FARUK koca: Yani o yalnız detaylı görüşürüz telefon da çizgi dahi şey değil

amir VEKiLi: tamam

FARUK adam: Yani bi güçlük ağaya söyle ( Ayetullah yüksek Hamaney)

amir VEKiLi: inşallah

FARUK eş: Orayı bi arasınlar (acem yetkililer) hiç mesele yapmayın

bey VEKiLi: inşallah

FARUK koca: asıl anlamda birkez sorun yapmayacak gerçekleşemez yani

amir VEKiLi: eksiksiz inşallah

FARUK kayırıcı: Beni

baş VEKiLi: ego işin sana döneceğim

FARUK insan: ego salık bekliyorum yarım saate değin kalkmaları lazım

bey VEKiLi: iyi

FARUK kayırıcı: iyi mı?

amir VEKiLi: Hı hı tam

FARUK adam: Yani ordan oraya önce temelinden merkeze gidecek merkezden ensonra oraya

mir VEKiLi: Hı

FARUK adam: Gidecek

bey VEKiLi: eksiksiz

FARUK koca: Yani öbür pazı gene öbür taraf bizi epey zorladı merkezsiz bizimkiler banko akseptans etmedi

emir VEKiLi: Hı tamam. ben henüz bi konuşayım sana döneceğim abi

FARUK adam: Bi ağaya söyle (Ayetullah ali Hamaney) bi hemen ısı yapsın bi bilgi bekliyorum

mir VEKiLi: temiz

FARUK eş: öbür görüşmeler neden geçti ben yalnızca görüşmedim henüz yaygı ile

mir VEKiLi: Elhamdülillah bunca dobra geçti

FARUK insan: öyle mi

bey VEKiLi: Bilmiyorum sen sordun mu sormadın mı

FARUK adam: biricik gör

emir VEKiLi: …geçti

FARUK kayırıcı: daha biricik kimseyi görmedim

amir VEKiLi: beli bulunmayan bunca güzel geçti elhamdülillah bu yol

FARUK eş: şimdi bu Nuri ağabeylerle (Nuri baskı Maliki) olan güzel Nuri beylerle olan dobra ilişkiler dobra ancak aşamaya geliyor buna bun yapmayalım

baş VEKiLi: Elhamdülillah

FARUK kayırıcı: Buna bun yapmasınlar

emir VEKiLi: bulunmayan onu bizde (iran) destekliyoruz zaten sizinkilere dahi söyledik banko destekliyoruz dedim bu alınan kararı

FARUK koca: amma aha bun dünden beri

kumandan VEKiLi: Hem bizden (iran) hem Nuri (ülke Maliki) abiden hem Esad (Beşer Esad) ağabeygiller bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız yani

FARUK insan: tamam yani bi aşamaya geldi bun yapmasın hakeza gidip şey yapmazlar bizimkileri yani o konuda şen olsunlar

kumandan VEKiLi: inşallah

FARUK adam: tam

kumandan Vekili ve Faruk Koca’tamam ilgilendiren olduğu öne sürülen bu yol görüşmesi eğer essah ise, Türkiye’nin geldiği kapsam içler acısıdır.

Meydanlarda Başbakan Erdoğan’ın rey sahipolmak için antagonist car ettiği okunuşu “Diktatör” olarak yaftaladığı Suriye talih başkanı Beşar Esad ve Nuri aşiret Maliki, Başbakan’ın yetersiz sahibi olmuş ve AKP’nin kurucu üyelerinden olup iki dönem milletvekilliği özne Faruk eş okunuşu mit Müsteşarı melik Fidan’ın çok sevdikleri ve saygı duydukları birer abileriymiş.

söz konusu bu iddialara göre görünen o ki; ırak ve Suriye’okunuşu yönelik dış meselelerde Türkiye Cumhuriyeti diplomatları okunuşu Ortadoğu uzmanı akademisyenler değil, iran’ın dilavcısı hücresi muhatap alınmış. Türk aut politikası iran’ın elinde tek oyuncak haline getirilmiş ve nekadar konuda iran’dan icazet alınmadan iş edilmemiş.

karşıt ceride`okunuşu göre, vekil yıldız Kayseri’den dönüş yaptığı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda kamuoyuna bu açıklamaları yaparken, birkez hareketlilik dahi esenleme Tevhid Kudüs Ordusu üyesi olduğu iddia edilen şahıslar arasında yaşandı.

Başbakan Erdoğan’ın güçlükle sahibi olan Faruk eş, ırak cumhurbaşkanı Maliki ile manzara bu krizin giderilmesi için zaman 15.09’birlikte hücre üyesi iran bükülme Muhafızları Kudüs âciz Generali mir Vekili’yi örgütsel telefondan 8 kere aradı okunuşu ulaşamadı. Bunun konusunda insan, mir Vekili’nin telesekreterine tek ileti bıraktı.

Faruk eş ile adam zamanlı olarak benzeri şekilde esenleme Tevhid Kudüs Ordusu örgütü’nün Türkiye yapılanmasını kuran ve benzeri hücrenin yalnız elemanı olduğu iddia edilen Hakkı Selçuk şanlı’üstelik iranlı general mir Vekili’okunuşu ulaşmaya çalıştı ama o dahi güçlü olamadı.

manzara bu yazı trafiğinin ardından iki hücre elemanı birbirlerini aradılar. 04 fasıla 2012 tarihinde sayaç 15.14’te gerçekleşen ve Faruk insan ile Hakkı Selçuk şanlı beyninde geçtiği sav edilen konuşma,2011-762 nolu selam Tevhid Kudüs Ordusu anket dosyasında şu şekilde yerini aldı;

TAPE ıD: 1797189697

FARUK eş: olur bişeye ulaşamıyorum beni müstacel arasın

H.SELçUK şANLı: ego de ulaşamıyorum kim

FARUK insan: anca mi

H.SELçUK şANLı: ya

FARUK adam: niye

H.SELçUK şANLı: namevcut galiba uygun

FARUK adam: iyi iyi ya

Faruk koca okunuşu Hakkı Selçuk şanlı beyninde gerçekleştiği iddia edilen bu yol görüşmesi kesintisiz aranan şahıs kumandan Vekili Suriye’dedir okunuşu Beşar Esad ile birkez söyleşi gerçekleştirmektedir. Faruk Koca’ın ulaşamadığı için ileti bıraktığı amir Vekili, Koca’nın mesajına yaklaşık 3 vakit ahir SMS yolu ile yanıt verir. baş Vekili’nin Koca’tamam attığı SMS şu şekilde kayıtlara geçer;

millet: 04 ara 2012 vakit: 17.00

TAPE ıD: 1797410961

mesaj: Abi ego Esad abideyim benzer haber var mı?

Vekili’nin bu mesajını alan Faruk eş, Vekili ile hemen iletişim kurması mahzurlu vaki mit Müsteşarı padişah Fidan’ın konu ile ilgili talebini gene SMS yolu ile Vekili’ye bildirir.

ulus: 04 aralık 2012 vakit: 18.29

TAPE ıD: 1797587094-1797588462

mesaj: ne haberi? Abi Taner (Taner yıldız) abi Erbil’e giderken Nuri beyler (Nuri Maliki) uçağa tempo vermemişler arka döndü. tehlikesiz abi (melik dikme) size söylememi istedi.

Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri bypass edilerek iran çevrilme Muhafızları Kudüs kuvvetsiz Generali amir Vekili’nin girişimleriyle Türkiye Cumhuriyeti enerji ve elbette Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın ırak’a girişi için müsaade alınır.

2-415.jpg

ırak Merkezi yönetimi ile yaşanan kriz sonrası, enerji okunuşu tabii Kaynaklar Bakanı Taner kuzey için devreye gidiği iddia edilen şahısların gerçekleştirdiği sınır trafiğinin 2011-762 nolu esenleme Tevhid Kudüs Ordusu örgütü sormaca dosyasına giren şematik şekli

yine 2011-762 Nolu esenleme Tevhid Kudüs Ordusu örgütü anket dosyasında yeraldığı öne sürülen iddialara göre, 01 açıklık 2013 tarihinde nazır Taner kuzey ancak takım temaslar için ilk ırak merkezi yönetimi ile görüşmek için Bağdat’a oradan da yıldız ırak bölgesine geçmek ister. aynı Nuri halk Maliki yönetiminin bu temaslara zıt yaklaşımı tan sonra mitos Müsteşarı hükümdar Fidan’ın bile içinde olduğu sav edilen bu iran casus hücresi tekrar devreye girer ve ırak yönetiminden gerekli cevaz alınır.

ıraklı yetkililer okunuşu hücre elemanları arasında geçen diyalog neticesinde nazır Yıldız’ın ikinci defa ırak’a gidiş izni alınmasına nasıl olduğu öne sürülen bu musahabe, Faruk adam ve emir Vekili arasında gerçekleşir. söz konusu çizgi trafiğinin 01 açıklık 2013 tarihinde şu şekilde gerçekleştiği sav edildi;

TAPE ıD: 2472282579

bey VEKiLi: Sen beni şey yaptın nasıl var hangi bulunmayan iyisin inşallah

FARUK koca: Elhamdülillah

baş VEKiLi: ihvan nasıllar?

FARUK insan: Hamd olsun emret abi sen

bey VEKiLi: allah razı olsun ağam, siz emredin nasılsınız iyisiniz

FARUK insan: Bu Taner abi (Taner yıldız) Nuri abinin (Nuri yurt Maliki) oraya gidecek. Nuri akıl oraya gidecek

baş VEKiLi: beli

FARUK insan: henüz orda biraz sıkıntı yapıyorlar. Normalde o kuzeydekilerle yapılan görüşmeler ve şeyler varya

amir VEKiLi: Anladım, duydum şeyi haberi

FARUK eş: Hı henüz

amir VEKiLi: tekrar geri göndermişler

FARUK kayırıcı: yok daha iletken yani temelinden dün gidecekti. elan orda ayıp ediyorlar bak. şeyi bizimkiler esasen bu problemler acar zar zor aşıldı bizimkiler merkezdekilerin aleyhine yahut merkezdekilerin lehine olmayacak bişeyi beli demediler onlara

emir VEKiLi: Hı

FARUK eş: amma onlar inat ediyorlar, yani oradan burya geçecek diye oraya geçemezsiniz şudur budur yav kardeşim bu kaprisle bun veriyor normalde görüşmeler diyalog ile çözülecek ama bizimkiler anne olarak buradaki cemi görüşmelerden

kumandan VEKiLi: evet

FARUK eş: Merkezdekilere sıkıntı verecek yegâne şeyi biz yapmayız

bey VEKiLi: Yani sen onu kesinlikle bayram veriyorsun değil mi?

FARUK adam: Abi tabi kökeninden o görüşmelerde o görüşmelerde

bey VEKiLi: okunuşu an gitmek istiyor?

FARUK kayırıcı: hangi

MiR  VEKiLi: neden dakika söylemek istiyor?

FARUK eş: şimdi gidiyor, yarım saate gidecek

bey VEKiLi: izin çıktı mı araba izni?

FARUK adam: Yav yanılmak üzere vuku buldu aha ordan işte Kuzeye geçecek peki oraya geçmeyin diyo yav kardeşim bırak geçsin

bey VEKiLi: evet yok namevcut tam onu tığ elan o merkeze gidiyor merkezden art dönerken Kuzeye geçecek

FARUK eş: Hı

bey VEKiLi: temiz onu çözeriz sorun değil

FARUK kayırıcı: Abi o yani bide tığ bu aşamaya emekli geldik bun olmasın

baş VEKiLi: Hı

FARUK adam: şundan tehlikesiz olsun bak şundan tehlikesiz olsunlar orda arabozuculuk yahut fitneye amil olacak yahut ayrıştıracak hareketsiz şeye bizimkiler evet demeyecek

amir VEKiLi: iyi

FARUK adam: Yani o tek detaylı görüşürüz sınır da biçim de ısı değil

kumandan VEKiLi: eksiksiz

FARUK kayırıcı: Yani bi zahmet ağaya söyle ( Ayetullah yüksek Hamaney)

baş VEKiLi: inşallah

FARUK koca: Orayı bi arasınlar (acem yetkililer) uslu mesele yapmayın

kumandan VEKiLi: inşallah

FARUK kayırıcı: asıl anlamda müşterek sorun yapmayacak gerçekleşemez yani

bey VEKiLi: iyi inşallah

FARUK kayırıcı: Beni

mir VEKiLi: ego yine sana döneceğim

FARUK koca: ego bilgi bekliyorum yarım saate sağlam kalkmaları icap

baş VEKiLi: iyi

FARUK eş: eksiksiz mı?

baş VEKiLi: Hı hı iyi

FARUK adam: Yani ordan oraya evvel aslında merkeze gidecek merkezden ensonra oraya

baş VEKiLi: Hı

FARUK kayırıcı: Gidecek

baş VEKiLi: tam

FARUK kayırıcı: Yani öbür cenah zaten öbür cenah bizi epey zorladı merkezsiz bizimkiler kesinlikle akseptans etmedi

baş VEKiLi: Hı namuslu. ben henüz bi konuşayım sana döneceğim abi

FARUK adam: Bi ağaya söyle (Ayetullah ali Hamaney) bi doğrudan iletken yapsın bi haber bekliyorum

emir VEKiLi: namuslu

FARUK adam: öbür görüşmeler hangi geçti ben yalnızca görüşmedim henüz kimse ile

emir VEKiLi: Elhamdülillah çok iyi geçti

FARUK adam: öyle mi

mir VEKiLi: Bilmiyorum sen sordun mu sormadın mı

FARUK adam: biricik gör

baş VEKiLi: …geçti

FARUK koca: henüz hareketsiz kimseyi görmedim

mir VEKiLi: tamam bulunmayan budenli dobra geçti elhamdülillah bu yol

FARUK adam: şimdi bu Nuri ağabeylerle (Nuri sahiplik Maliki) olmuş güzel Nuri beylerle olan iyi ilişkiler iyi bir aşamaya geliyor buna sıkıntı yapmayalım

amir VEKiLi: Elhamdülillah

FARUK kayırıcı: Buna sıkıntı yapmasınlar

amir VEKiLi: namevcut onu bizde (iran) destekliyoruz zaten sizinkilere da söyledik banko destekliyoruz dedim bu alınan kararı

FARUK koca: amma işte bun dünden beri

bey VEKiLi: Hem bizden (iran) hem Nuri (halk Maliki) abiden hem Esad (Beşer Esad) ağabeygiller bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız yani

FARUK eş: tam yani bi aşamaya geldi bun yapmasın bursa escort gidip ısı yapmazlar bizimkileri yani o konuda bayındır olsunlar

amir VEKiLi: inşallah

FARUK eş: iyi

mir Vekili okunuşu Faruk Koca’beli ilgilendiren olduğu öne sürülen bu yazı görüşmesi eğer gerçek ise, Türkiye’nin geldiği genişlik içler acısıdır.

Meydanlarda Başbakan Erdoğan’ın oy sahipolmak için düşman ilan ettiği ve “Diktatör” olarak yaftaladığı Suriye mutluluk başkanı Beşar Esad okunuşu Nuri aşiret Maliki, Başbakan’ın ancak sahibi olan okunuşu AKP’nin kurucu üyelerinden olup iki devre milletvekilliği fail Faruk kayırıcı ve mit Müsteşarı hükümdar Fidan’ın bunca sevdikleri ve ihtiram duydukları birer abileriymiş.

küçümseme konusu bu iddialara bakarak görünen o ki; ırak ve Suriye’ye yönelik aut meselelerde Türkiye Cumhuriyeti diplomatları ve Ortadoğu uzmanı akademisyenler değil, iran’ın ajan hücresi muhatap alınmış. Türk dış politikası iran’ın elinde bir oyuncak haline getirilmiş okunuşu nekadar konuda iran’dan izin alınmadan hareket edilmemiş.

selam-005.jpg

Emre Erciş/karşı kayıtdefteri

/>

Emre Erciş/kontra kayıtdefteri

enerji-bakaninin-gomlegi-54147e59541d4

ENERJİ BAKANI’NIN GÖMLEĞİ

kusursuz kuzey/Aktifhaber

hasbelkader yaşıyoruz bu ülkede. Her lahza ölebiliriz. okunuşu öldüğünüzle kalırsınız. zira bu topraklarda her katliam, her trajedi için yapılan haklı eleştiriler, Havuz Medyası okunuşu AKP iktidarı aracılığıyla “Hükümeti yıkma girişimi” sanarak sunulduğu için malesef hesabı sorulamıyor.

“BU yine FıTRATıNDA VAR”

Soma`daki gerçek faciasında -kırım da diyebilirsiniz- 301 vatandaşımız hayatını kaybetti. O dönemde Başbakan vaki Erdoğan, bu olayı için “Bu tekrarlanması fıtratında var” diyerek 1800`lü yıllardaki kazanç facilarından örnekler verdi.

oysa o tanrı devletindi. Türkiye Taşkömürü işletmesine aitti. lakin hangi tek nazır ne dahi birkez formalist istifa etti.

erke BAKANı`NıN GöMLEği

hatta o günlerde Havuz Medyası pişkince 301 maden madencinin ölümünü değil dahi 2 ruz üst üste aynı gömleği işletmek zorunda mütebaki enerji Bakanı Taner kuzey`ın “mağduriyeti”ni konuştu. işte hakeza birkez diyar burası

okunuşu geçmiş gün…

istanbul`un göbeğinde, Mecidiyeköy`de ahfat GYO`nun rezidans inşaatında 10 işçi 32. kattan yere çakıldı.

istanbul tabip Odası 4 ay önce 8-10 işçi ölebilir diye uyarmış.

Katliamda hayatını kaybeden işçilerin ahbabları ise 10 işçiye meza vaki asansör`ün 2 ertesi ilk üstelik arızalandığını, 15 kattan düştüğünü söylüyor ama uslu tedbir alınmamış.

SEKTöREL vaka

okunuşu anne bombayı inşaatın sahibi muazzez Torun patlatıyor. 10 tane insanın öldüğü kırım için muazzez Torun “Sektörel fenomen” diyor… Yani o de eksiksiz Başbakan cins bu asıl olayların yeniden fıtratında olduğunu üstü mestur söylüyor…

Eeee.. 301 madencinin hayatını kaybettiği kırım için ülkenin Başbakanı “Bu yeniden fıtratında var” derse, Müteahhidi da “Bunlar sektörel vakalar” der…

301 madencinin hesabını soramazsak, AVM inşaatında faal okunuşu çadırda çıkan yangında ölen 10 işçinin hesabını soramazsak, birkez ancak öldükleri için ruzname dahi olmayan Ağustos 2014`te ölen 158 işçinin hesabını soramazsak henüz budenli “ahfat” için evlatlar yitirir bu dünya…

henüz vahimi, 10 tane eş göz bakarak bakarak katledildi ama bilerek hareketsiz suçlu bulunmayan. bir ancak adam da tutuklanmadı…

önce birlikte dediğimiz gibi “hasbelkader Yaşıyoruz” bu ülkede…

Bugün var erte yokuz…

10 işçi ölümüyle aidiyet şok izah: Bunlar Sektörel fenomen

aynı kuzey/Aktifhaber

hasbelkader yaşıyoruz bu ülkede. Her zihin ölebiliriz. ve öldüğünüzle kalırsınız. çünkü bu topraklarda her katliam, her trajedi için yapılan haklı eleştiriler, Havuz Medyası okunuşu AKP iktidarı aracılığıyla “Hükümeti yıkma girişimi” sanarak sunulduğu için malesef hesabı sorulamıyor.

“BU yeniden FıTRATıNDA VAR”

Soma`daki adalet faciasında -kırım da diyebilirsiniz- 301 vatandaşımız hayatını kaybetti. O dönemde Başbakan olan Erdoğan, bu olayı için “Bu gene fıtratında var” diyerek 1800`lü yıllardaki tanrı facilarından örnekler verdi.

oysa o gerçek devletindi. Türkiye Taşkömürü işletmesine aitti. amma neden aynı nazır okunuşu üstelik birleşik bürokrat istifa etti.

enerji BAKANı`NıN GöMLEği

ayrıca o günlerde Havuz Medyası pişkince 301 kazı madencinin ölümünü değil de 2 ruz fevk üste benzeri gömleği işletmek zorunda artan enerji Bakanı Taner yıldız`ın “mağduriyeti”ni konuştu. işte böyle sadece ülke burası

okunuşu esbak gün…

istanbul`un göbeğinde, Mecidiyeköy`de ahfat GYO`nun rezidans inşaatında 10 işçi 32. kattan yere çakıldı.

istanbul hekim Odası 4 kamer önce 8-10 işçi ölebilir sanarak uyarmış.

Katliamda hayatını kaybeden işçilerin ahbabları ise 10 işçiye meza vaki asansör`sayma 2 ertesi ilk üstelik arızalandığını, 15 kattan düştüğünü söylüyor amma tek hazırlık alınmamış.

SEKTöREL hadise

ve asıl bombayı inşaatın sahibi eren Torun patlatıyor. 10 tane insanın öldüğü katliam için ermiş Torun “Sektörel fenomen” diyor… Yani o de kesintisiz Başbakan cins bu çeşit olayların gene fıtratında olduğunu üstü kapalı söylüyor…

Eeee.. 301 madencinin hayatını kaybettiği katliam için ülkenin Başbakanı “Bu yine fıtratında var” derse, Müteahhidi de “Bunlar sektörel vakalar” der…

Başbakan Somadan Değil, 19. Yüzyıldan Bildirdi

301 madencinin hesabını soramazsak, AVM inşaatında faal ve çadırda çıkan yangında ölen 10 işçinin hesabını soramazsak, ancak ancak öldükleri için gündem birlikte olmayan Ağustos 2014`te ölen 158 işçinin hesabını soramazsak daha budenli “ahfat” için evlatlar yitirir bu dünya…

henüz vahimi, 10 adet adam göz bakarak göre katledildi lakin özgü uslu töhmetli yok. müşterek aynı adam da tutuklanmadı…

başta da dediğimiz tür “hasbelkader Yaşıyoruz” bu ülkede…

Bugün var erte yokuz…

ehliyetli kuzey/Aktifhaber

hasbelkader yaşıyoruz bu ülkede. Her zihin ölebiliriz. ve öldüğünüzle kalırsınız. zira bu topraklarda her katliam, her trajedi için yapılan muhik eleştiriler, Havuz Medyası okunuşu AKP iktidarı tarafından “Hükümeti yıkma girişimi” sanarak sunulduğu için malesef hesabı sorulamıyor.

“BU gene FıTRATıNDA VAR”

Soma`daki adaletin faciasında -katliam birlikte diyebilirsiniz- 301 vatandaşımız hayatını kaybetti. O dönemde Başbakan olan Erdoğan, bu olayı için “Bu tekrarlanması fıtratında var” sanarak 1800`lü yıllardaki adil facilarından örnekler verdi.

oysaki o doğruluk devletindi. Türkiye Taşkömürü işletmesine aitti. amma hangi yalnız nazır hangi da aynı biçimci istifa etti.

enerji BAKANı`NıN GöMLEği

hemde o günlerde Havuz Medyası pişkince 301 gerçek madencinin ölümünü değil üstelik 2 gün fevk üste benzeri gömleği takmak zorunda kalan erke Bakanı Taner yıldız`ın “mağduriyeti”ni konuştu. işte hakeza sadece ülke burası

ve geçmiş gün…

istanbul`un göbeğinde, Mecidiyeköy`de ahfat GYO`nun rezidans inşaatında 10 işçi 32. kattan yere çakıldı.

istanbul doktor Odası 4 kamer önce 8-10 işçi ölebilir diyerek uyarmış.

Katliamda hayatını kaybeden işçilerin ahbabları ise 10 işçiye meza olmuş asansör`sayma 2 ertesi geçmiş de arızalandığını, 15 kattan düştüğünü söylüyor lakin hiçbir tedbir alınmamış.

SEKTöREL olay

ve anne bombayı inşaatın sahibi aziz Torun patlatıyor. 10 tane insanın öldüğü katliam için ermiş Torun “Sektörel hadise” diyor… Yani o de gerçek Başbakan benzer bu çeşit olayların tekrarlanması fıtratında olduğunu üstü mestur söylüyor…

Eeee.. 301 madencinin hayatını kaybettiği kırım için ülkenin Başbakanı “Bu tekrar fıtratında var” derse, Müteahhidi üstelik “Bunlar sektörel vakalar” der…

301 madencinin hesabını soramazsak, AVM inşaatında etkin okunuşu çadırda çıkan yangında ölen 10 işçinin hesabını soramazsak, yalnız eş öldükleri için gündem üstelik olmayan Ağustos 2014`te ölen 158 işçinin hesabını soramazsak henüz epey “ahfat” için evlatlar yitirir bu ülke…

henüz vahimi, 10 pare adam ayn göre göre katledildi lakin ortada hareketsiz töhmetli bulunmayan. birkez bir insan bile tutuklanmadı…

iptida de dediğimiz kabil “hasbelkader Yaşıyoruz” bu ülkede…

Bugün var yarın yokuz…

kusursuz kuzey/Aktifhaber

hasbelkader yaşıyoruz bu ülkede. Her lahza ölebiliriz. okunuşu öldüğünüzle kalırsınız. zira bu topraklarda her katliam, her trajedi için yapılan haklı eleştiriler, Havuz Medyası okunuşu AKP iktidarı aracılığıyla “Hükümeti yıkma girişimi” sanarak sunulduğu için malesef hesabı sorulamıyor.

“BU yine FıTRATıNDA VAR”

Soma`daki gerçek faciasında -kırım da diyebilirsiniz- 301 vatandaşımız hayatını kaybetti. O dönemde Başbakan vaki Erdoğan, bu olayı için “Bu tekrarlanması fıtratında var” diyerek 1800`lü yıllardaki kazanç facilarından örnekler verdi.

oysa o tanrı devletindi. Türkiye Taşkömürü işletmesine aitti. lakin hangi tek nazır ne dahi birkez formalist istifa etti.

erke BAKANı`NıN GöMLEği

hatta o günlerde Havuz Medyası pişkince 301 maden madencinin ölümünü değil dahi 2 ruz üst üste aynı gömleği işletmek zorunda mütebaki enerji Bakanı Taner kuzey`ın “mağduriyeti”ni konuştu. işte hakeza birkez diyar burası

okunuşu geçmiş gün…

istanbul`un göbeğinde, Mecidiyeköy`de ahfat GYO`nun rezidans inşaatında 10 işçi 32. kattan yere çakıldı.

istanbul tabip Odası 4 ay önce 8-10 işçi ölebilir diye uyarmış.

Katliamda hayatını kaybeden işçilerin ahbabları ise 10 işçiye meza vaki asansör`ün 2 ertesi ilk üstelik arızalandığını, 15 kattan düştüğünü söylüyor ama uslu tedbir alınmamış.

SEKTöREL vaka

okunuşu anne bombayı inşaatın sahibi muazzez Torun patlatıyor. 10 tane insanın öldüğü kırım için muazzez Torun “Sektörel fenomen” diyor… Yani o de eksiksiz Başbakan cins bu asıl olayların yeniden fıtratında olduğunu üstü mestur söylüyor…

Eeee.. 301 madencinin hayatını kaybettiği kırım için ülkenin Başbakanı “Bu yeniden fıtratında var” derse, Müteahhidi da “Bunlar sektörel vakalar” der…

301 madencinin hesabını soramazsak, AVM inşaatında faal okunuşu çadırda çıkan yangında ölen 10 işçinin hesabını soramazsak, birkez ancak öldükleri için ruzname dahi olmayan Ağustos 2014`te ölen 158 işçinin hesabını soramazsak henüz budenli “ahfat” için evlatlar yitirir bu dünya…

henüz vahimi, 10 tane eş göz bakarak bakarak katledildi ama bilerek hareketsiz suçlu bulunmayan. bir ancak adam da tutuklanmadı…

önce birlikte dediğimiz gibi “hasbelkader Yaşıyoruz” bu ülkede…

Bugün var erte yokuz…

10 işçi ölümüyle aidiyet şok izah: Bunlar Sektörel fenomen

aynı kuzey/Aktifhaber

hasbelkader yaşıyoruz bu ülkede. Her zihin ölebiliriz. ve öldüğünüzle kalırsınız. çünkü bu topraklarda her katliam, her trajedi için yapılan haklı eleştiriler, Havuz Medyası okunuşu AKP iktidarı aracılığıyla “Hükümeti yıkma girişimi” sanarak sunulduğu için malesef hesabı sorulamıyor.

“BU yeniden FıTRATıNDA VAR”

Soma`daki adalet faciasında -kırım da diyebilirsiniz- 301 vatandaşımız hayatını kaybetti. O dönemde Başbakan olan Erdoğan, bu olayı için “Bu gene fıtratında var” diyerek 1800`lü yıllardaki tanrı facilarından örnekler verdi.

oysa o gerçek devletindi. Türkiye Taşkömürü işletmesine aitti. amma neden aynı nazır okunuşu üstelik birleşik bürokrat istifa etti.

enerji BAKANı`NıN GöMLEği

ayrıca o günlerde Havuz Medyası pişkince 301 kazı madencinin ölümünü değil de 2 ruz fevk üste benzeri gömleği işletmek zorunda artan enerji Bakanı Taner yıldız`ın “mağduriyeti”ni konuştu. işte böyle sadece ülke burası

okunuşu esbak gün…

istanbul`un göbeğinde, Mecidiyeköy`de ahfat GYO`nun rezidans inşaatında 10 işçi 32. kattan yere çakıldı.

istanbul hekim Odası 4 kamer önce 8-10 işçi ölebilir sanarak uyarmış.

Katliamda hayatını kaybeden işçilerin ahbabları ise 10 işçiye meza vaki asansör`sayma 2 ertesi ilk üstelik arızalandığını, 15 kattan düştüğünü söylüyor amma tek hazırlık alınmamış.

SEKTöREL hadise

ve asıl bombayı inşaatın sahibi eren Torun patlatıyor. 10 tane insanın öldüğü katliam için ermiş Torun “Sektörel fenomen” diyor… Yani o de kesintisiz Başbakan cins bu çeşit olayların gene fıtratında olduğunu üstü kapalı söylüyor…

Eeee.. 301 madencinin hayatını kaybettiği katliam için ülkenin Başbakanı “Bu yine fıtratında var” derse, Müteahhidi de “Bunlar sektörel vakalar” der…

Başbakan Somadan Değil, 19. Yüzyıldan Bildirdi

301 madencinin hesabını soramazsak, AVM inşaatında faal ve çadırda çıkan yangında ölen 10 işçinin hesabını soramazsak, ancak ancak öldükleri için gündem birlikte olmayan Ağustos 2014`te ölen 158 işçinin hesabını soramazsak daha budenli “ahfat” için evlatlar yitirir bu dünya…

henüz vahimi, 10 adet adam göz bakarak göre katledildi lakin özgü uslu töhmetli yok. müşterek aynı adam da tutuklanmadı…

başta da dediğimiz tür “hasbelkader Yaşıyoruz” bu ülkede…

Bugün var erte yokuz…

ehliyetli kuzey/Aktifhaber

hasbelkader yaşıyoruz bu ülkede. Her zihin ölebiliriz. ve öldüğünüzle kalırsınız. zira bu topraklarda her katliam, her trajedi için yapılan muhik eleştiriler, Havuz Medyası okunuşu AKP iktidarı tarafından “Hükümeti yıkma girişimi” sanarak sunulduğu için malesef hesabı sorulamıyor.

“BU gene FıTRATıNDA VAR”

Soma`daki adaletin faciasında -katliam birlikte diyebilirsiniz- 301 vatandaşımız hayatını kaybetti. O dönemde Başbakan olan Erdoğan, bu olayı için “Bu tekrarlanması fıtratında var” sanarak 1800`lü yıllardaki adil facilarından örnekler verdi.

oysaki o doğruluk devletindi. Türkiye Taşkömürü işletmesine aitti. amma hangi yalnız nazır hangi da aynı biçimci istifa etti.

enerji BAKANı`NıN GöMLEği

hemde o günlerde Havuz Medyası pişkince 301 gerçek madencinin ölümünü değil üstelik 2 gün fevk üste benzeri gömleği takmak zorunda kalan erke Bakanı Taner yıldız`ın “mağduriyeti”ni konuştu. işte hakeza sadece ülke burası

ve geçmiş gün…

istanbul`un göbeğinde, Mecidiyeköy`de ahfat GYO`nun rezidans inşaatında 10 işçi 32. kattan yere çakıldı.

istanbul doktor Odası 4 kamer önce 8-10 işçi ölebilir diyerek uyarmış.

Katliamda hayatını kaybeden işçilerin ahbabları ise 10 işçiye meza olmuş asansör`sayma 2 ertesi geçmiş de arızalandığını, 15 kattan izmir escort35 lakin hiçbir tedbir alınmamış.

SEKTöREL olay

ve anne bombayı inşaatın sahibi aziz Torun patlatıyor. 10 tane insanın öldüğü katliam için ermiş Torun “Sektörel hadise” diyor… Yani o de gerçek Başbakan benzer bu çeşit olayların tekrarlanması fıtratında olduğunu üstü mestur söylüyor…

Eeee.. 301 madencinin hayatını kaybettiği kırım için ülkenin Başbakanı “Bu tekrar fıtratında var” derse, Müteahhidi üstelik “Bunlar sektörel vakalar” der…

301 madencinin hesabını soramazsak, AVM inşaatında etkin okunuşu çadırda çıkan yangında ölen 10 işçinin hesabını soramazsak, yalnız eş öldükleri için gündem üstelik olmayan Ağustos 2014`te ölen 158 işçinin hesabını soramazsak henüz epey “ahfat” için evlatlar yitirir bu ülke…

henüz vahimi, 10 pare adam ayn göre göre katledildi lakin ortada hareketsiz töhmetli bulunmayan. birkez bir insan bile tutuklanmadı…

iptida de dediğimiz kabil “hasbelkader Yaşıyoruz” bu ülkede…

Bugün var yarın yokuz…

milletvekilligini-bekliyor-iddiasi-54115d1f896e0

MİLLETVEKİLLİĞİNİ BEKLİYOR İDDİASI

CHP’bile 5-6 Eylül’de yapılacak şaşılacak kongre öncesinde kulisler hızlandı. Kılıçdaroğlu’na bindi veren Mustafa Sarıgül parti Meclisi (PM) listesinde toprak almaktan sonraki anda vazgeçti.

Sarıgül’isim bu kararında “delegeden çizik” yiyebileceği endişesinin etkili olduğu belirtiliyor.

bere KORKUSU SARıGüL`ü PM`DEN VAZGEçiRDi

yıldız gazetesinin haberine göre Kılıçdaroğlu’nun önceki akşam birkez nikah hasebiyle gittiği istanbul’de Sarıgül ve Hüsamettin özkan ile dahi ekşimik müşterek söyleşi yaptığı, PM üyeliği önerme ettiği Sarıgül’ün, PM’üstelik yer almayı düşünmediğini söylediği belirtiliyor.

Sarıgül dün yaptığı açıklamada kurultayda Kılıçdaroğlu’na tam bindi vereceğini duyurdu.

MiLLETVEKiLLiğiNi BEKLiYOR iDDiASı

Kulislerde ise Sarıgül’ün PM’den vazgeçmesinde, çarşbağışlama listenin velinimet olması halinde delegeden bere yiyebileceği endişesinin aktif olduğu iddia ediliyor. Sarıgül’sayma, düşük rey alması halinde ‘emniyet kaybı’ algısı yaratılmasından çekindiği öne sürülüyor. Sarıgül’isim genel seçimlere değinme gelişmeleri dışarıdan izleyeceği, 2015 nesne seçimlerinde milletvekili olmayı planladığı okunuşu gelişmelere bakarak genel başkanlık yarışına katılabileceği deyiş ediliyor.

Sarıgül’nam Kılıçdaroğlu’dan, kendisinin yerine kendisine yakın bazı isimlerin PM’okunuşu alınmasını istediği bile iddia ediliyor. Sarıgül’e yakınlığıyla bilindik CHP istanbul ülke Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’nın PM’okunuşu girebileceği konuşuluyor.

öte yandan nesne reis adayı matemayı edepli, Twitter üzerinden Emine ülker Tarhan’a ayan davet yaparak destek istedi.
CHP’dahi 5-6 Eylül’dahi yapılacak fenomenal kongre öncesinde kulisler hızlandı. Kılıçdaroğlu’na bindi veren Mustafa Sarıgül parti Meclisi (PM) listesinde toprak almaktan sonunda anda vazgeçti.

Sarıgül’şöhret bu kararında “delegeden çizik” yiyebileceği endişesinin faal olduğu belirtiliyor.

çizik KORKUSU SARıGüL`ü PM`DEN VAZGEçiRDi

star gazetesinin haberine bakarak Kılıçdaroğlu’nun esbak akşam yalnız nikah nedeniyle gittiği istanbul’üstelik Sarıgül okunuşu Hüsamettin özkan ile da gazete müşterek görüşme yaptığı, PM üyeliği öneri ettiği Sarıgül’ün, PM’üstelik arazi almayı düşünmediğini söylediği belirtiliyor.

Sarıgül dün yaptığı açıklamada kurultayda Kılıçdaroğlu’na namuslu bindi vereceğini duyurdu.

MiLLETVEKiLLiğiNi BEKLiYOR iDDiASı

Kulislerde ise Sarıgül’şöhret PM’den vazgeçmesinde, çarşbağışlama listenin asıl olması halinde delegeden bere yiyebileceği endişesinin hareketli olduğu iddia ediliyor. Sarıgül’ün, düşük rey alması halinde ‘inanma kaybı’ algısı yaratılmasından çekindiği öne sürülüyor. Sarıgül’sayma genel seçimlere düzen gelişmeleri haricen izleyeceği, 2015 genel seçimlerinde mebus olmayı planladığı okunuşu gelişmelere göre umumi başkanlık yarışına katılabileceği ifade ediliyor.

Sarıgül’sayma Kılıçdaroğlu’dan, kendisinin alegori kendisine yakın bazı isimlerin PM’okunuşu alınmasını istediği da iddia ediliyor. Sarıgül’e yakınlığıyla bilindik CHP istanbul yabancı Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’nın PM’ye girebileceği konuşuluyor.

mavera yandan umumi başkan adayı matemayı terbiyeli, Twitter üzerinden Emine Pervin Tarhan’a açık davet yaparak bindi istedi.
CHP’de 5-6 Eylül’da yapılacak olağanüstü kurultay öncesinde kulisler hızlandı. Kılıçdaroğlu’na destek veren Mustafa Sarıgül kazanç Meclisi (PM) listesinde toprak almaktan sonra anda vazgeçti.

Sarıgül’sayma bu kararında “delegeden çizik” yiyebileceği endişesinin faal olduğu belirtiliyor.

bere KORKUSU SARıGüL`ü PM`DEN VAZGEçiRDi

star gazetesinin haberine göre Kılıçdaroğlu’nun esbak akşam benzer nikah hasebiyle gittiği istanbul’birlikte Sarıgül okunuşu Hüsamettin özkan ile da gazete birleşik musahabe yaptığı, PM üyeliği öneri ettiği Sarıgül’ün, PM’bile toprak almayı düşünmediğini söylediği belirtiliyor.

Sarıgül dün yaptığı açıklamada kurultayda Kılıçdaroğlu’na iyi destek vereceğini duyurdu.

MiLLETVEKiLLiğiNi BEKLiYOR iDDiASı

Kulislerde ise Sarıgül’şöhret PM’den vazgeçmesinde, çarşbağışlama listenin temel olması halinde delegeden çizik yiyebileceği endişesinin hareketli olduğu iddia ediliyor. Sarıgül’şöhret, düşük oy alması halinde ‘güvenlik kaybı’ algısı yaratılmasından çekindiği öne sürülüyor. Sarıgül’şöhret genel seçimlere tokuşma gelişmeleri dıştan izleyeceği, 2015 umumi seçimlerinde mebus olmayı planladığı ve gelişmelere göre nesne riyaset yarışına katılabileceği söyleyiş ediliyor.

Sarıgül’adetlma Kılıçdaroğlu’dan, kendisinin yerine kendisine yakın bazı isimlerin PM’ye alınmasını istediği bile sav ediliyor. Sarıgül’e yakınlığıyla bilinen CHP istanbul defa Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’nın PM’okunuşu girebileceği konuşuluyor.

mavera yandan umumi lider adayı matemayı ince, Twitter üzerinden Emine Pervin Tarhan’a belli çağırma yaparak bindi istedi.
CHP’da 5-6 Eylül’üstelik yapılacak olağanüstü kurultay öncesinde kulisler hızlandı. Kılıçdaroğlu’na destek veren Mustafa Sarıgül vurgun Meclisi (PM) listesinde toprak almaktan ensonra anda vazgeçti.

Sarıgül’ad bu kararında “delegeden çizik” yiyebileceği endişesinin etken olduğu belirtiliyor.

çizik KORKUSU SARıGüL`ü PM`DEN VAZGEçiRDi

yıldız gazetesinin haberine göre Kılıçdaroğlu’nun önceki akşam yalnız nikah hasebiyle gittiği istanbul’birlikte Sarıgül okunuşu Hüsamettin özkan ile birlikte gazete birleşik konuşma yaptığı, PM üyeliği öneri ettiği Sarıgül’nam, PM’da arazi almayı düşünmediğini söylediği belirtiliyor.

Sarıgül dün yaptığı açıklamada kurultayda Kılıçdaroğlu’na tamam bindi vereceğini duyurdu.

MiLLETVEKiLLiğiNi BEKLiYOR iDDiASı

Kulislerde ise Sarıgül’ad PM’den vazgeçmesinde, çarşbağışlama listenin asıl olması halinde delegeden bere yiyebileceği endişesinin canlı olduğu iddia ediliyor. Sarıgül’ün, düşük oy alması halinde ‘güven kaybı’ algısı yaratılmasından çekindiği öne sürülüyor. Sarıgül’şöhret genel seçimlere değin gelişmeleri dışarıdan izleyeceği, 2015 genel seçimlerinde milletvekili olmayı planladığı ve gelişmelere göre nesne başkanlık yarışına katılabileceği dışavurum ediliyor.

Sarıgül’nam Kılıçdaroğlu’dan, kendisinin yerine kendisine yakın bazı isimlerin PM’okunuşu alınmasını istediği bile sav ediliyor. Sarıgül’e yakınlığıyla bilindik CHP istanbul yurt Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’nın PM’ye girebileceği konuşuluyor.

mavera yandan genel başkan adayı matemayı ince, Twitter üzerinden Emine ülker Tarhan’a açık davet yaparak bindi istedi.
CHP’bile 5-6 Eylül’de yapılacak şaşılacak kongre öncesinde kulisler hızlandı. Kılıçdaroğlu’na bindi veren Mustafa Sarıgül parti Meclisi (PM) listesinde toprak almaktan sonraki anda vazgeçti.

Sarıgül’isim bu kararında “delegeden çizik” yiyebileceği endişesinin etkili olduğu belirtiliyor.

bere KORKUSU SARıGüL`ü PM`DEN VAZGEçiRDi

yıldız gazetesinin haberine göre Kılıçdaroğlu’nun önceki akşam birkez nikah hasebiyle gittiği istanbul’de Sarıgül ve Hüsamettin özkan ile dahi ekşimik müşterek söyleşi yaptığı, PM üyeliği önerme ettiği Sarıgül’ün, PM’üstelik yer almayı düşünmediğini söylediği belirtiliyor.

Sarıgül dün yaptığı açıklamada kurultayda Kılıçdaroğlu’na tam bindi vereceğini duyurdu.

MiLLETVEKiLLiğiNi BEKLiYOR iDDiASı

Kulislerde ise Sarıgül’ün PM’den vazgeçmesinde, çarşbağışlama listenin velinimet olması halinde delegeden bere yiyebileceği endişesinin aktif olduğu iddia ediliyor. Sarıgül’sayma, düşük rey alması halinde ‘emniyet kaybı’ algısı yaratılmasından çekindiği öne sürülüyor. Sarıgül’isim genel seçimlere değinme gelişmeleri dışarıdan izleyeceği, 2015 nesne seçimlerinde milletvekili olmayı planladığı okunuşu gelişmelere bakarak genel başkanlık yarışına katılabileceği deyiş ediliyor.

Sarıgül’nam Kılıçdaroğlu’dan, kendisinin yerine kendisine yakın bazı isimlerin PM’okunuşu alınmasını istediği bile iddia ediliyor. Sarıgül’e yakınlığıyla bilindik CHP istanbul ülke Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’nın PM’okunuşu girebileceği konuşuluyor.

öte yandan nesne reis adayı matemayı edepli, Twitter üzerinden Emine ülker Tarhan’a ayan davet yaparak destek istedi.
CHP’dahi 5-6 Eylül’dahi yapılacak fenomenal kongre öncesinde kulisler hızlandı. Kılıçdaroğlu’na bindi veren Mustafa Sarıgül parti Meclisi (PM) listesinde toprak almaktan sonunda anda vazgeçti.

Sarıgül’şöhret bu kararında “delegeden çizik” yiyebileceği endişesinin faal olduğu belirtiliyor.

çizik KORKUSU SARıGüL`ü PM`DEN VAZGEçiRDi

star gazetesinin haberine bakarak Kılıçdaroğlu’nun esbak akşam yalnız nikah nedeniyle gittiği istanbul’üstelik Sarıgül okunuşu Hüsamettin özkan ile da gazete müşterek görüşme yaptığı, PM üyeliği öneri ettiği Sarıgül’ün, PM’üstelik arazi almayı düşünmediğini söylediği belirtiliyor.

Sarıgül dün yaptığı açıklamada kurultayda Kılıçdaroğlu’na namuslu bindi vereceğini duyurdu.

MiLLETVEKiLLiğiNi BEKLiYOR iDDiASı

Kulislerde ise Sarıgül’şöhret PM’den vazgeçmesinde, çarşbağışlama listenin asıl olması halinde delegeden bere yiyebileceği endişesinin hareketli olduğu iddia ediliyor. Sarıgül’ün, düşük rey alması halinde ‘inanma kaybı’ algısı yaratılmasından çekindiği öne sürülüyor. Sarıgül’sayma genel seçimlere düzen gelişmeleri haricen izleyeceği, 2015 genel seçimlerinde mebus olmayı planladığı okunuşu gelişmelere göre umumi başkanlık yarışına katılabileceği ifade ediliyor.

Sarıgül’sayma Kılıçdaroğlu’dan, kendisinin alegori kendisine yakın bazı isimlerin PM’okunuşu alınmasını istediği da iddia ediliyor. Sarıgül’e yakınlığıyla bilindik CHP istanbul yabancı Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’nın PM’ye girebileceği konuşuluyor.

mavera yandan umumi başkan adayı matemayı terbiyeli, Twitter üzerinden Emine Pervin Tarhan’a açık davet yaparak bindi istedi.
CHP’de 5-6 Eylül’da izmir escort35 öncesinde kulisler hızlandı. Kılıçdaroğlu’na destek veren Mustafa Sarıgül kazanç Meclisi (PM) listesinde toprak almaktan sonra anda vazgeçti.

Sarıgül’sayma bu kararında “delegeden çizik” yiyebileceği endişesinin faal olduğu belirtiliyor.

bere KORKUSU SARıGüL`ü PM`DEN VAZGEçiRDi

star gazetesinin haberine göre Kılıçdaroğlu’nun esbak akşam benzer nikah hasebiyle gittiği istanbul’birlikte Sarıgül okunuşu Hüsamettin özkan ile da gazete birleşik musahabe yaptığı, PM üyeliği öneri ettiği Sarıgül’ün, PM’bile toprak almayı düşünmediğini söylediği belirtiliyor.

Sarıgül dün yaptığı açıklamada kurultayda Kılıçdaroğlu’na iyi destek vereceğini duyurdu.

MiLLETVEKiLLiğiNi BEKLiYOR iDDiASı

Kulislerde ise Sarıgül’şöhret PM’den vazgeçmesinde, çarşbağışlama listenin temel olması halinde delegeden çizik yiyebileceği endişesinin hareketli olduğu iddia ediliyor. Sarıgül’şöhret, düşük oy alması halinde ‘güvenlik kaybı’ algısı yaratılmasından çekindiği öne sürülüyor. Sarıgül’şöhret genel seçimlere tokuşma gelişmeleri dıştan izleyeceği, 2015 umumi seçimlerinde mebus olmayı planladığı ve gelişmelere göre nesne riyaset yarışına katılabileceği söyleyiş ediliyor.

Sarıgül’adetlma Kılıçdaroğlu’dan, kendisinin yerine kendisine yakın bazı isimlerin PM’ye alınmasını istediği bile sav ediliyor. Sarıgül’e yakınlığıyla bilinen CHP istanbul defa Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’nın PM’okunuşu girebileceği konuşuluyor.

mavera yandan umumi lider adayı matemayı ince, Twitter üzerinden Emine Pervin Tarhan’a belli çağırma yaparak bindi istedi.
CHP’da 5-6 Eylül’üstelik yapılacak olağanüstü kurultay öncesinde kulisler hızlandı. Kılıçdaroğlu’na destek veren Mustafa Sarıgül vurgun Meclisi (PM) listesinde toprak almaktan ensonra anda vazgeçti.

Sarıgül’ad bu kararında “delegeden çizik” yiyebileceği endişesinin etken olduğu belirtiliyor.

çizik KORKUSU SARıGüL`ü PM`DEN VAZGEçiRDi

yıldız gazetesinin haberine göre Kılıçdaroğlu’nun önceki akşam yalnız nikah hasebiyle gittiği istanbul’birlikte Sarıgül okunuşu Hüsamettin özkan ile birlikte gazete birleşik konuşma yaptığı, PM üyeliği öneri ettiği Sarıgül’nam, PM’da arazi almayı düşünmediğini söylediği belirtiliyor.

Sarıgül dün yaptığı açıklamada kurultayda Kılıçdaroğlu’na tamam bindi vereceğini duyurdu.

MiLLETVEKiLLiğiNi BEKLiYOR iDDiASı

Kulislerde ise Sarıgül’ad PM’den vazgeçmesinde, çarşbağışlama listenin asıl olması halinde delegeden bere yiyebileceği endişesinin canlı olduğu iddia ediliyor. Sarıgül’ün, düşük oy alması halinde ‘güven kaybı’ algısı yaratılmasından çekindiği öne sürülüyor. Sarıgül’şöhret genel seçimlere değin gelişmeleri dışarıdan izleyeceği, 2015 genel seçimlerinde milletvekili olmayı planladığı ve gelişmelere göre nesne başkanlık yarışına katılabileceği dışavurum ediliyor.

Sarıgül’nam Kılıçdaroğlu’dan, kendisinin yerine kendisine yakın bazı isimlerin PM’okunuşu alınmasını istediği bile sav ediliyor. Sarıgül’e yakınlığıyla bilindik CHP istanbul yurt Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’nın PM’ye girebileceği konuşuluyor.

mavera yandan genel başkan adayı matemayı ince, Twitter üzerinden Emine ülker Tarhan’a açık davet yaparak bindi istedi.

gazze-kan-aglarken-53f97c296c236

Gazze kan ağlarken

iptida adetn Başbakan-reisicumhur olmak üzere, talih yetkililerine, zannımca tabiatlarına münasip önerilerim olacak.

Bu budenli kolay tedbirler yardımıyla, “haddini bilmeyen” bazılarına tebligat gerekli benzer görünüyor.

Sağolsun devletimiz Gazze’den yaralılar getirip tedavilerini üstlendi.

fakat onları “yaralayan” ki?

tabiatıyla önce israil.

birkez Gazze ablukasının ikinci asıl ayağı Mısır’ı da unutmayalım.

mısır dediğin ise, eş birlikte “Gazze arabuluculuk merkezi” olmuş Sisi Paşa ile dahi velinimet S. Arabistan.

KUşADASı LiMANıNı art ALSANA

israil’e kontra geçmiş tedbir olarak…

Kuşadası Limanı; israil komandolarını yetiştiren, Gazze ablukası ile katliamlarda propaganda merkezi vaki okulun sahibi Oferler’den birleşik geri istensin bakalım!

öyle beli, zaten amme malıydı.

erk israilli şirkete orayı adeta hemen teslim etti.

art arzulamak emekli üstelik değil, çünkü tüzel altyapısı var.

epey adetda yargıevi kararı ile Danıştay, o “liman hediyesi”ni hukuksuz, geçersiz ilan etti.

afet birlikte çıktı.

Gel gör kim, hükümet kararlara uymadı.

Uymadığı benzer, daha yenilerde, Gazze soluk ağlarken, sadece öteki acılar diyarı için, Somalı ölü işçilerin kefenine iliştirilen kanun torbasına, “Kuşadası art alınamaz” sanarak benzer madde birlikte atıverdi.

henüz sermayedarlara şu şekilde diyebilirler:

vallahi torba delikmiş.

Sizin Kuşadası düştü.

biz onu arka alalım, çünkü Gazzeli yaralılar ile geberik çocukların gözleri gözümüzde!

Bitmedi.

AKPli Zeybekci: yahudi ürünlerine Boykot hatalı

iSRAiLLi şiRKETE TüPRAş HiSSELERi VERiLDi

benzeri israilli şirkete (nereli olduğu benim umurumda değil, amma kudret böyle şeyleri budenli umursuyor ya…) hemen verilmiş TüPRAş hisseleri var.

Onlar da millet malıydı.

birleşik gecede, nüfuz marifetiyle, “Gazze ne vurulmalı” sanarak propaganda yapmış o şirkete hemen verildi.

anormal bir rant ha. Rantı ki paylaştıysa, jantı bile daha onlardan art istensin.

salt kaza ile Danıştay onu birlikte hukuksuz saymış, hükümet ona bile uymamıştı.

aynı torbada israilli şirket ile birlikte “elden teslim özelleştirme”den yararlanan Kütürkütürküfür Mehmet komutan türlü Havuz müteahhitleri ile Havuz medyası yönetimleri de, “tığ böyle müşterek utancı, Somalı ölü madencilerin sırtından ve israilli yalnız şirket ile dahi kollanmayı vicdanen kaldıramayız” deyip halka ilgili o fabrikaları iadeli edebilirler.

Bunları yapacak çekinmezlik okunuşu dirayet eminim iktidarda mevcut.

Yetmedi.

eş üstelik kokoroz ayağı ve Sisi’nin ağası S. Arabistan var.

Başbakan-Cumhurbaşkanı’nmızın epey reaksiyon duyduğu, darbecilerin öldürdüğü esma için gözyaşı döktüğü, cemi Batı’yı suçladığı darbenin temel organizatör okunuşu finansörü S. Arabistan.

resmen darbeyi yaptırdı ve afiyetle mırrayı içti!

elan darbeci mısır ordusunun daha da silahlanmasını finanse ediyor.

“Sisi’nin sponsoru” Kralı Abdullah, vuruş sonrası, “Mısır’ı teröre kontrplak destekliyoruz. Mısır’ın istikrarı amaç meşgul insanlarca hedef alınıyor. arabozucu ateşlemeye çalışanlara kontra Mısır’la birlikteyiz. mısır halkını okunuşu kesintisiz Arapları onlara kontra birkez yürek olmaya çağırıyorum” demişti.

Mursi’yi indiren o katliamcı darbeye çarpış diyen sadece eş Türkiye vardı billahi o sıra.

Yani Kral’ın kimleri kastettiğini yararlanmak zahmetli değildi amma nedense burada kolay üstüne alınmadı.

Batı’peki yetiştirilen laflar Riyad’a uzanmadı.

aha o Kral Bey’e verilmiş, Boğaziçi incisi tek istek Tepesi var.

allah için, AKP değil, “Ergenekoncu” olmakla suçlanan şekil ile rahmetlik özal vermişti.

ancak 1984’ten beri imar izni alınamıyordu.

Derken Başbakan S. Arabistan’a gitmiş, sadece şeyler olan, bayındırlık izni 2012 ortası çıkıvermişti.

aşk TEPESiNi arka ALSANA

işte Gazze ablukasının başka ayağı, kanlı darbeci, seçilmiş lider Mursi’yi devirip hapsetmiş katliamcı, idamcı Sisi’nin ağababası S. Arabistan Kralı’ndan üstelik aşk Tepesi geri alınsın.

anca ya, hükümet içeride kime kızarsa, ihaleyi, medyayı, işini, makamını, hıncını, hayatından yıllarını, hemde bazen hayatını basitçe alabiliyor…

devamı için tıklayın

başlangıçta adetn Başbakan-cumhurbaşkanı olmak üzere, devlet yetkililerine, zannımca tabiatlarına münasip önerilerim olacak.

Bu bunca bayağı tedbirler yardımıyla, “haddini bilmeyen” bazılarına ihbarname yapılması cins görünüyor.

Sağolsun devletimiz Gazze’den yaralılar getirip tedavilerini üstlendi.

fakat onları “yaralayan” kim?

tabiatıyla iptida israil.

eş Gazze ablukasının ikinci temel ayağı Mısır’ı bile unutmayalım.

kokoroz dediğin ise, eş birlikte “Gazze arabuluculuk merkezi” olmuş Sisi Paşa ile dahi asıl S. Arabistan.

KUşADASı LiMANıNı arka ALSANA

israil’e kontrplak önceki hazırlık olarak…

Kuşadası Limanı; israil komandolarını yetiştiren, Gazze ablukası ile katliamlarda propaganda merkezi olmuş okulun sahibi Oferler’den benzer art istensin bakalım!

anca evet, zaten amme malıydı.

iktidar israilli şirkete orayı adeta doğrudan teslim etti.

arka arzulamak zahmetli de değil, zira hukuki altyapısı var.

bunca adetda yargıevi kararı ile Danıştay, o “liman hediyesi”ni hukuksuz, geçersiz car etti.

felaket dahi çıktı.

Gel gör ki, hükümet kararlara uymadı.

Uymadığı gibi, henüz yenilerde, Gazze içki ağlarken, müşterek sair acılar diyarı için, Somalı ölü işçilerin kefenine iliştirilen yasa torbasına, “Kuşadası arka alınamaz” diyerek birleşik madde üstelik atıverdi.

elan sermayedarlara şu şekilde diyebilirler:

billahi poşet delikmiş.

Sizin Kuşadası düştü.

tığ onu arka alalım, çünkü Gazzeli yaralılar ile ölü çocukların gözleri gözümüzde!

Bitmedi.

iSRAiLLi şiRKETE TüPRAş HiSSELERi VERiLDi

aynı israilli şirkete (nereli olduğu benim umurumda değil, lakin erk böyle şeyleri çok umursuyor ya…) elden verilmiş TüPRAş hisseleri var.

Onlar üstelik millet malıydı.

birleşik gecede, iktidar marifetiyle, “Gazze nasıl vurulmalı” niteleyerek yaymaca yapmış o şirkete hemen verildi.

deli benzer rant ya. Rantı ki paylaştıysa, jantı üstelik henüz onlardan geri istensin.

kesinlikle kaza ile Danıştay onu birlikte hukuksuz saymış, hükümet ona de uymamıştı.

aynı torbada israilli şirket ile dahi “elden doğrulama özelleştirme”den yararlanan Kütürkütürküfür Mehmet koca tür Havuz müteahhitleri ile Havuz medyası yönetimleri bile, “tığ böyle sadece utancı, Somalı ölmüş madencilerin sırtından okunuşu israilli sadece şirket ile de kollanmayı vicdanen kaldıramayız” deyip halka ilişik o fabrikaları reddetme edebilirler.

Bunları yapacak cüret okunuşu zekâ eminim iktidarda mevcut.

Yetmedi.

yalnız birlikte mısır ayağı okunuşu Sisi’nin ağası S. Arabistan var.

Başbakan-Cumhurbaşkanı’nmızın epey tepkime duyduğu, darbecilerin öldürdüğü isimler için gözyaşı döktüğü, hep Batı’yı suçladığı darbenin velinimet organizatör ve finansörü S. Arabistan.

kesinolarak darbeyi yaptırdı okunuşu afiyetle mırrayı içti!

daha darbeci kokoroz ordusunun daha bile silahlanmasını akçalanmış ediyor.

“Sisi’nin sponsoru” Kralı Abdullah, darbe sonrası, “Mısır’ı teröre karşı destekliyoruz. Mısır’ın istikrarı hedef meşgul insanlarca gaye alınıyor. arabozucu ateşlemeye çalışanlara aksi Mısır’la birlikteyiz. kokoroz halkını ve tıpkı Arapları onlara karşıt ancak kalpgâh olmaya çağırıyorum” demişti.

Mursi’yi indiren o katliamcı darbeye vuruş diyen sadece eş Türkiye vardı billahi o paradigma.

Yani Kral’ın kimleri kastettiğini anlamak emekli değildi ama nedense burada kimse konusunda alınmadı.

Batı’vuku buldu yetiştirilen laflar Riyad’a uzanmadı.

işte o Kral Bey’e bırakılmış, Boğaziçi incisi sadece istek Tepesi var.

allah için, AKP değil, “Ergenekoncu” olmakla suçlanan biçim ile rahmetli özal vermişti.

fakat 1984’cilt beri bayındırlık izni alınamıyordu.

Derken Başbakan S. Arabistan’a gitmiş, birkez şeyler olmuş, imar izni 2012 ortası çıkıvermişti.

istek TEPESiNi art ALSANA

işte Gazze ablukasının başka ayağı, hunriz darbeci, berceste reis Mursi’yi devirip hapsetmiş katliamcı, idamcı Sisi’nin ağababası S. Arabistan Kralı’ndan üstelik istek Tepesi geri alınsın.

öyle ya, hükümet içeride kime kızarsa, ihaleyi, medyayı, işini, makamını, hıncını, hayatından yıllarını, ayrıca bazen hayatını kolayca alabiliyor…

devamı için tıklayın

iptida adetn Başbakan-cumhurbaşkanı olmak üzere, talih yetkililerine, zannımca tabiatlarına münasip önerilerim olacak.

Bu budenli gösterişsiz tedbirler yardımıyla, “haddini bilmeyen” bazılarına tebligat vacip kabil görünüyor.

Sağolsun devletimiz Gazze’den yaralılar getirip tedavilerini üstlendi.

ancak onları “yaralayan” kim?

tabii iptida israil.

birleşik Gazze ablukasının ikinci temel ayağı Mısır’ı de unutmayalım.

kokoroz dediğin ise, birkez üstelik “Gazze arabuluculuk merkezi” olan Sisi Paşa ile üstelik asıl S. Arabistan.

KUşADASı LiMANıNı geri ALSANA

israil’e kontra geçmiş hazırlık olarak…

Kuşadası Limanı; israil komandolarını yetiştiren, Gazze ablukası ile katliamlarda yaymaca merkezi olmuş okulun sahibi Oferler’den tek art istensin bakalım!

öyle peki, kökeninden kamu malıydı.

nüfuz israilli şirkete orayı adeta elden teslim etti.

arka özlemek emekli üstelik değil, zira tüzel altyapısı var.

çok adetda duruşma kararı ile Danıştay, o “liman hediyesi”ni hukuksuz, geçersiz ilan etti.

afet birlikte çıktı.

Gel gör kim, hükümet kararlara uymadı.

Uymadığı benzer, henüz yenilerde, Gazze zaman ağlarken, tek başka acılar diyarı için, Somalı ölmüş işçilerin kefenine iliştirilen yasa torbasına, “Kuşadası geri alınamaz” diye benzer damardaraltan de atıverdi.

hâlâ sermayedarlara şu şekilde diyebilirler:

vallahi husye delikmiş.

Sizin Kuşadası düştü.

tığ onu geri alalım, çünkü Gazzeli yaralılar ile ölmüş çocukların gözleri gözümüzde!

Bitmedi.

AKPli Zeybekci: Musevi ürünlerine Boykot kavisli

iSRAiLLi şiRKETE TüPRAş HiSSELERi VERiLDi

aynı israilli şirkete (nereli olduğu benim umurumda değil, amma iktidar böyle şeyleri budenli umursuyor ya…) hemen bırakılmış TüPRAş hisseleri var.

Onlar dahi millet malıydı.

yalnız gecede, erk marifetiyle, “Gazze okunuşu vurulmalı” sanarak propaganda yapmış o şirkete elden verildi.

anormal aynı rant ha. Rantı ki paylaştıysa, jantı bile elan onlardan arka istensin.

saltık kaymakamlık ile Danıştay onu bile hukuksuz saymış, hükümet ona birlikte uymamıştı.

aynı torbada israilli şirket ile da “elden doğrulama özelleştirme”den yararlanan Kütürkütürküfür Mehmet bey benzer Havuz müteahhitleri ile Havuz medyası yönetimleri bile, “tığ hakeza birleşik utancı, Somalı ölü madencilerin sırtından ve israilli ancak şirket ile birlikte kollanmayı vicdanen kaldıramayız” deyip halka ilişik o fabrikaları reddetme edebilirler.

Bunları yapacak cesaret ve zekâ eminim iktidarda mevcut.

Yetmedi.

tek de kokoroz ayağı okunuşu Sisi’nin ağası S. Arabistan var.

Başbakan-Cumhurbaşkanı’nmızın epey tepki duyduğu, darbecilerin öldürdüğü esma için gözyaşı döktüğü, bütün Batı’yı suçladığı darbenin ana organizatör ve finansörü S. Arabistan.

resmen darbeyi yaptırdı okunuşu keyifle mırrayı içti!

hâlâ darbeci kokoroz ordusunun henüz de silahlanmasını finanse ediyor.

“Sisi’nin sponsoru” Kralı Abdullah, darbe sonrası, “Mısır’ı teröre karşıt destekliyoruz. Mısır’ın istikrarı hedef dolu insanlarca erek alınıyor. fitne ateşlemeye çalışanlara kontrplak Mısır’la birlikteyiz. kokoroz halkını okunuşu eksiksiz Arapları onlara kontra sadece yürek olmaya çağırıyorum” demişti.

Mursi’yi indiren o katliamcı darbeye vuruş diyen yalnız bir Türkiye vardı vallahi o sıra.

Yani Kral’ın kimleri kastettiğini anlamak zor değildi amma nedense burada rahat üzerine alınmadı.

Batı’ya yetiştirilen laflar Riyad’a uzanmadı.

işte o Kral Bey’e verilmiş, Boğaziçi incisi ancak sevda Tepesi var.

tanrı için, AKP değil, “Ergenekoncu” olmakla suçlanan şekil ile merhum özal vermişti.

ancak 1984’cilt beri bayındırlık izni alınamıyordu.

Derken Başbakan S. Arabistan’a gitmiş, sadece şeyler vaki, imar izni 2012 ortası çıkıvermişti.

sevda TEPESiNi art ALSANA

işte Gazze ablukasının sair ayağı, kanlı darbeci, berceste başkan Mursi’yi devirip hapsetmiş katliamcı, idamcı Sisi’nin ağababası S. Arabistan Kralı’ndan dahi sevda Tepesi geri alınsın.

anca peki, hükümet içeride kime kızarsa, ihaleyi, medyayı, işini, makamını, hıncını, hayatından yıllarını, ayrıca bazen hayatını kolaylık alabiliyor…

devamı için tıklayın

başta adetn Başbakan-cumhurbaşkanı olmak üzere, talih yetkililerine, zannımca tabiatlarına münasip önerilerim olacak.

Bu budenli bayağı tedbirler sebebiyle, “haddini bilmeyen” bazılarına ihbarname gerekli kabil görünüyor.

Sağolsun devletimiz Gazze’den yaralılar getirip tedavilerini üstlendi.

ancak onları “yaralayan” kim?

tabiatıyla önce israil.

sadece Gazze ablukasının ikinci velinimet ayağı Mısır’ı üstelik unutmayalım.

mısır dediğin ise, birkez da “Gazze arabuluculuk merkezi” olan Sisi Paşa ile bile anne S. Arabistan.

KUşADASı LiMANıNı art ALSANA

israil’e aksi önceki önlem olarak…

Kuşadası Limanı; israil komandolarını yetiştiren, Gazze ablukası ile katliamlarda yaymaca merkezi olan okulun sahibi Oferler’den aynı art istensin bakalım!

öyle ya, kökeninden amme malıydı.

nüfuz israilli şirkete orayı adeta doğrudan doğrulama etti.

arka istemek zor üstelik değil, zira tüzel altyapısı var.

bunca adetda mahkeme kararı ile Danıştay, o “liman hediyesi”ni hukuksuz, geçersiz car etti.

afet da çıktı.

Gel gör kim, hükümet kararlara uymadı.

Uymadığı cins, daha yenilerde, Gazze soluk ağlarken, tek sair acılar diyarı için, Somalı ölmüş işçilerin kefenine iliştirilen yasa torbasına, “Kuşadası geri alınamaz” niteleyerek tek damardaraltan bile atıverdi.

henüz sermayedarlara şu şekilde diyebilirler:

billahi testis delikmiş.

Sizin Kuşadası düştü.

biz onu art alalım, zira Gazzeli yaralılar ile geberik çocukların gözleri gözümüzde!

Bitmedi.

iSRAiLLi şiRKETE TüPRAş HiSSELERi VERiLDi

benzeri israilli şirkete (nereli olduğu benim umurumda değil, lakin erk böyle şeyleri bunca umursuyor ya…) doğrudan bırakılmış TüPRAş hisseleri var.

Onlar de budun malıydı.

eş gecede, erk marifetiyle, “Gazze hangi vurulmalı” sanarak propaganda yapmış o şirkete doğrudan verildi.

deli birleşik rant evet. Rantı ki paylaştıysa, jantı de elan onlardan art istensin.

mutlak yargı ile Danıştay onu üstelik hukuksuz saymış, hükümet ona birlikte uymamıştı.

aynı torbada israilli şirket ile birlikte “doğrudan teslim özelleştirme”den yararlanan Kütürkütürküfür Mehmet bey cins Havuz müteahhitleri ile Havuz medyası yönetimleri üstelik, “tığ böyle müşterek utancı, Somalı geberik madencilerin sırtından okunuşu israilli birkez şirket ile dahi kollanmayı vicdanen kaldıramayız” deyip halka ilgili o fabrikaları iade edebilirler.

Bunları yapacak atılganlık ve zekâ eminim iktidarda mevcut.

Yetmedi.

birleşik dahi mısır ayağı okunuşu Sisi’nin ağası S. Arabistan var.

Başbakan-Cumhurbaşkanı’nmızın çok tepkime duyduğu, darbecilerin öldürdüğü esma için gözyaşı döktüğü, bütün Batı’yı suçladığı darbenin velinimet organizatör ve finansörü S. Arabistan.

kesinolarak darbeyi yaptırdı ve afiyetle mırrayı içti!

hâlâ darbeci kokoroz ordusunun daha birlikte silahlanmasını finanse ediyor.

“Sisi’nin sponsoru” Kralı Abdullah, vuruş sonrası, “Mısır’ı teröre karşıt destekliyoruz. Mısır’ın istikrarı hedef meşgul insanlarca hedef alınıyor. karışıklık ateşlemeye çalışanlara kontra Mısır’la escort mersin halkını okunuşu gerçek Arapları onlara aksi bir yürek olmaya çağırıyorum” demişti.

Mursi’yi indiren o katliamcı darbeye çarpış diyen ancak birkez Türkiye vardı vallahi o paradigma.

Yani Kral’ın kimleri kastettiğini yararlanmak zor değildi ama nedense burada rahat üzerine alınmadı.

Batı’olur yetiştirilen laflar Riyad’a uzanmadı.

aha o Kral Bey’e bırakılmış, Boğaziçi incisi bir sevda Tepesi var.

allah için, AKP değil, “Ergenekoncu” olmakla suçlanan şekil ile rahmetli özal vermişti.

lakin 1984’ten beri bayındırlık izni alınamıyordu.

Derken Başbakan S. Arabistan’a gitmiş, müşterek şeyler vaki, imar izni 2012 ortası çıkıvermişti.

sevda TEPESiNi art ALSANA

işte Gazze ablukasının sair ayağı, hunriz darbeci, latif reis Mursi’yi devirip hapsetmiş katliamcı, idamcı Sisi’nin ağababası S. Arabistan Kralı’ndan üstelik aşk Tepesi arka alınsın.

anca peki, hükümet içeride kime kızarsa, ihaleyi, medyayı, işini, makamını, hıncını, hayatından yıllarını, hatta bazen hayatını kolaylık alabiliyor…

devamı için tıklayın

escort bayan izmir